108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

108recruit

108recruit

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Village Sisattanak District

  • All job in this company
  • Admin Office ຕຳແໜ່ງ  Admin Officeໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ1 ຫ້ອງການເກັບ ແລະ ຮັກສາທຸກໆເອກະສານທີ່ກ່ຽວພັນກັບບໍລິສັດຕິດຕໍ່ປະສານງານຈັດສະພາບຫ້ອງການໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ2 ການເງິນການບັນຊີ ຂື້ນແຜນງົບປະມານລາຍຈ່າຍບັນທືກ ແລະ ອອກໃບຮຽກເກັບເງິນບັນທືກ ແລະ ອອກໃບຈ່າຍເງິນຮັບຮູ້ຍອດລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ແລະ ໜີ້ລູກຄ້າ-ຜູ້ສະໜອງ3 ໂຄງການ - ສືກສາວັດສະດຸ-ແຮງງານ ແລະ ອອກໃບສະເໜີລາຄາ- ບັນທືກ ແລະ ຕິດຕາມໃບສະເໜີ້ລາຄາທີ່ຜ່ານການອະນຸມັດ ແລະ ບໍ່ຜ່ານການອະນຸມັດ4 ວຸດທິການສືກສາ ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດໃຊ້ word, excel, ລະດັບດີພາສາອັງກິດສາມາດສື່ສານໃນລະດັບກາງ-ດີມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ມະນຸດສໍາພັນດີ     ເງີນເດືອນ:  400 – 600 USDສະຖານທີ່ ບ້ານ ດົງນາໂຊກ, ເມືອງ ສີໂຄດTel: 020 22217635
  • General Manager ສະໜັກວຽກ ກົດຕື່ມປະຫວັດTel:020 22217635ເງີນເດືອນ: 1,000 – 1,500 USDໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ/Key Responsibilities: ບໍລິຫານ, ວາງແຜນ ການຈັດການພາຍໃນ ແລະ ນອກອົງກອນວາງແຜນດ້ານການຕະຫຼາດ, ການຈັດກິດຈະກຳ ແລະ ການໂຄສະນະສິນຄ້າທາງສື່ຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ຊົມໃຊ້;ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດສື່ໂຄສະນາການກຳນົດຮູບແບບ, ເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີການໂຄສະນາໃຫ້ແທດເໝາະກັບຜະລິດຕະພັນ;ບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາທີມງານໃນການເຮັດວຽກແບບທີມງາມທີ່ເປັນມືອາຊີບ;ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງບໍລິສັດ.ເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ຕ້ອງການ/Specific Requirements: ມີປະສົບການກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນຢ່າງໜ້ອຍ 3ປີມີທັກສະໃນການເວົ້າ, ຂຽນ ແລະ ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ດີສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕິ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ(word, Excel, Photoshop, PowerPoint, etc.);ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ພະຍາຍາມສູງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງອິດສະຫລະ;ມີທັກສະໃນການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີ;ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທິມ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;ມີທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ສື່ສານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;ມີຄວາມຮູ້ໃນການສ້າງແຜນວຽກ ແລະ ຕິດຕາມວຽກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;ມີຄວາມຮູ້ແຫລ່ງຜູ້ສະໜອງ ແລະ ເຕັກນິກໃນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງເປັນຢ່າງດີ;ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ແລະ ຕໍ່ລອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;ມີທັກສະດ້ານອື່ນໆຕາມວັດຖຸປະສົງໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ
  • Rehab and Developmental Therapy Assistants Rehab and Developmental Therapy Assistants108Recruit is helping a client to seek for a highly capable, friendly and pro-active Rehabilitation Professionals and Therapy Assistants to support and create a positive and excellent Patient Care and Well-Being experience in our Clinic. He/She will help clients by providing rehabilitative services to clients with mental, physical, social-emotiontal, behavioral and/or developmental challenges. He/she will provide multi-disciplinary approach to therapy services under the direction of a certified and licensed Occupational, Physical and/or Speech Therapist.Responsibilities will include the following:Obtain patient information, review and record medical history and perform basic developmental assessment and evaluationProvide guidance on clinic procedures, support and educate the family about the client’s condition and therapy programHelp clients improve their Quality of Life through therapeutic recommendations and activities for kids and adults with special needsFollow treatment plan developed by the Licensed Therapist using correct handling and therapeutic techniques to support learning and skill development.Monitor activities to make sure they are performed correctlyCommunicate with the school teachers to support child’s learning via his/her Individualized Educational ProgramMaintain Patient RecordsMaintain safe, secure and healthy work environment by establishing, following, and enforcing standards and procedures and complying with legal regulationsServe and protect the Professional Rehabilitation Therapy standards, policies, and procedures.Enhance and promote Rehabilitation Practice reputation by providing high-quality and client-centered therapy servicesQualification and Skills:Rehab Assistants are patient professionals who display care and compassion to clients attempting to overcome illness or disability. The following skills are needed to perform the various aspects of this job:Bedside manner – needed to work closely with patients, a compassionate and empathetic bedside manner is essential for this jobPhysical fitness – needed to assist patients with transport and treatment, they need the physical ability to lift and support patients and carry treatment equipmentData entry and Computer Skills –data entry skills to enter information into digital systems and patient records. Knowledge in scheduling, record keeping and documentation skillsVerbal Communication skills –receive instruction from therapists and assist patients with their treatments, which requires excellent verbal communication skillsComputer skills –add patient notes to files and coordinate schedules, so employers look for professionals who have at least basic computer skillsInterest in Learning basic Health Care AdministrationCompassionate, Detail-Oriented, Playful and Child-friendly AttitudeDependability and ability to work with the team and deliver quality therapeutic proceduresExperience and Educational Requirement:*must be a graduate ofBachelor of Science Degree in NursingBachelor of Science Degree in Clinical PsychologyBachelor of Science Degree in Physical TherapyBachelor of Science Degree in Occupational TherapyBachelor of Science Degree in Speech and Language PathologyBachelor’s Degree in Elementary EducationBachelor in Elementary Education major in Special EducationBachelor in Elementary Education Major in Preschool EducationOr Any related degree in Educational and/or Health Related Science Programs with background in the following:Child and Developmental PsychologyMedical and Allied HealthExperience in Child handling in school or Private practicePrevious experience in clinic or treatment facility is a plus, but not highly requiredPassing the Licensure Exams in your respective countries will enable you to practice your profession in our clinic facility.Interested candidates are encouraged to submit your cover letter and cv to 108wise@gmail.com by November 10, 2020
  • HR Supervisor ສະໜັກວຽກ ກົດຕື່ມປະຫວັດTel: 020 22217635 ເງີນເດືອນ: 3,500,000 – 4,000,000 LAK ຕຳແໜ່ງ  HR Supervisor ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບເກັບ ແລະ ຮັກສາທຸກໆເອກະສານທີ່ກ່ຽວພັນກັບບໍລິສັດຕິດຕໍ່ປະສານງານ ກັບພະນັກງານໃນອົງກອນເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໂມງເຂົ້າວຽກ - ອອກວຽກ ພະນັກງານຄິດໄລ່ເງີນເດືອນ ແລະ ວຽກອື່ນໆທີ່ຫົວໜ້າມອບໜາຍໃຫ້ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີປະສົບການ 2 ປີຂື້ນໄປສາມາດໃຊ້ word, excel, ລະດັບດີພາສາອັງກິດສາມາດສື່ສານໃນລະດັບກາງ-ດີມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ມະນຸດສໍາພັນດີສະຖານທີ່ ບ້ານ ວັດຈັນ,
  • ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ ກະລຸນາສະໝັກວຽກຄຣິກທີ່ນີ້
Contact
Contact Name : N/A
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.