108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.

Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.

N/A Phonpapao Village Saysettha District

  • All job in this company
  • MEP Engineer ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານI. ຕຳແໜ່ງ MEP Engineer ( QA / QC )1. ມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂເພດຊາຍ.ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ມີປະສົບການດ້ານ ວຽກງານແມັກຄານິກ ແລະ ງານລະບົບທໍ່ ຍ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປ.ສາມາດຂຽນ, ອ່ານ, ເວົົ້າ ພາສາອັງກິດໄດ້ປານກາງສາມາດນໍາໃຊ້ໂປແກຼມ (Microsoft Word and Excel), Microsoft Office.ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປແກຼມ AutoCAD and MEP Design, MS Projectມີມະນຸດສາພັນດີ.ສາມາດແກ້ບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ເປັນຍ່າງດີ.ມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບ.ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມະນຸດສໍາພັນດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ.ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຫ້າວຫັນສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້.ສາມາດເຮັດວຽກກັບຕ່າງປະເທດໄດ້ ຫຼື ທີມທີ່ມາຈາກຕ່າງສະຖານທີ່ໄດ້2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບມີຄວາມເຂົ້າໃຈແບບແມັກຄານິກ ກ່ອນອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ຮັບເຫມົາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜູ້ຮັບເຫມົາໄດ້ຮັບ ຂໍ້ມູນເຕັກນິກ ຄົບຖ້ວນໃນການຕິດຕັ້ງ ງານແມັກຄະນິກ ຕາມການອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມແຜນວຽກປະຈຳອາທິດ ເລື່ອງເຕັກນິກ ອອກແບບ ກັບຜູ້ຮັບເຫມົາ ແລະ  ທີມອອກແບບ.ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜູ້ຮັບເຫມົາ ປະຕິບັດຕາມ ບັນດາ ຂໍ້ກຳນົດ ດັ່ງນີ້:ມີການປະສານ ເລື່ອງການອອກແບບ ລະບົບເມຄະນິກໂຮງງານ ຫລື ລະບົບທໍ່ກຳນົດໄລຍະເວລາ ກໍ່ສ້າງລະບົບ ແມັກຄານິກ ຕາມການອອກແບບກຳນົດໄລະຍາເວລາ ການສັ່ງ ແລະ ສະຫນອງວັດຖຸ, ວັດສະດຸມີການລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າຂອງວຽກມີການບັນທຶກ ການກວດສອບ ແລະ ການທົດສອບເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຄງການເປັນປະຈຳຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າ ແລະ ລາຍງານໂຄງການ ຕໍ່ຜູ້ຈັດການ ໂຄງການສະຫນອງ ການລາຍງານໂຄງການ ຕໍ່ທີມ ແລະ ຜູ້ຈັດການໂຄງການເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມກວດວຽກຫນ້າສະຫນາມ ກັບ ຜູ້ຮັບເຫມົາ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ວຽກການຕິດຕັ້ງ ແລະ ວຽກງານ ແມັກຄານິກ ເປັນໄປຕາມ ການອອກແບບ.ປະຕິບັດງານ ແລະ ປັບການຄິດໄລ່ປະລິມານສໍາລັບວັດຖຸປະສົງໃນໜ້າວຽກ ແລະ ງົບປະມານ.ປະສານງານກັບ ທີມງານ ໃນສະໜາມ ເພື່ອເກີດຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການເຮັດວຽກໃນໂຄງການ.ກວດສອບສະຖານທີ່ໂຄງການ, ຄວມຄຸມເຕັກນິກຕ່າງໆຂອງໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກກໍ່ສ້າງໃຫ້ທີມງານດໍາເນີນງານໄປ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.ກວດສອບຄຸນນະພາບ ຂອງຫນ້າວຽກລາຍງານທຸກຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຫນ້າວຽກ ໃຫ້ທີມງານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາເພື່ອແກ້ໄຂທັນທີປະສານງານຜູ້ຮັບເຫມົາ ສ້າງແບບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມບຳລຸງ ຫລັງຈາກວຽກສຳເລັດແບບສະເຫມືອນການຕິດຕັ້ງແບບການດຳເນີນງານ ແລະ ສ້ອມບຳລຸງປະສານງານ ການກວດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລະບົບ ກັບທີມງານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາ ຕາມເຕັກນິກ ວິຊາການ.ມີການກວດສອບ ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແຕ່ລະຂໍ້ກຳນົດຂອງຫນ້າວຽກ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຫນ້າສະຫນາມ ເຊັ້ນ: ວຽກໄຟຟ້າລະບົບ, ວຽກລະບົບທໍ່ ແລະ ວຽກຕິດຕັ້ງປໍ້າ......ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜູ້ຮັບເຫມົາໄດ້ ໃສ່ໃຈໃນຫລັກການປະຕິບັດ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ເຊີ່ງຈະຕ້ອງ ມີກອງປະຊຸມ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ກ່ອນການເລີ່ມວຽກສະເຫມີມີການລາຍງານ ແລະ ຂັດຂວາງ ທຸກກິດຈະກຳ ຂອງຜູ້ຮັບເຫມົາ ທີ່ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ.3. ກໍານົດການບັນຈຸຕໍາແໜ່ງນັບແຕ່ ເດືອນ ກຸມພາ ເຖິງ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2019 (ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້ ກໍລະນີ ຫນ້າວຽກມີຄວາມຈຳເປັນ)ກຳນົດເວລາຮັບເອກະສານສະໝັກງານເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 09/11/2018 ຫາວັນທີ 30/11/2018ຖ້າທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈ : ກະລຸນາສົ່ງ CV ມາທີ່ E-mail : sathid_dou@tipcoasphaltlao.comຫຼື chanmalai_bou@tipcoasphaltlao.comຫື ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ທິບໂກ້ ອັດຟັນສ ລາວ ຈຳກັດ,ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 262872-3ຫຼື ຕິດຕໍ່ ນາງ ສາທິດ, ເບີໂທ: 030 520 3373
  • Electrical Engineer ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານII. ຕຳແໜ່ງ Electrical Engineer ( QA / QC )1. ມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂເພດຊາຍ.ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ວິສະວະກອນໄຟຟ້າ ຫລື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ມີປະສົບການດ້ານການ ທາງດ້ານ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປ.ສາມາດຂຽນ, ອ່ານ, ເວົົ້າ ພາສາອັງກິດໄດ້ປານກາງສາມາດນໍາໃຊ້ໂປແກຼມ (Microsoft Word and Excel), Microsoft Office.ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປແກຼມ AutoCAD and Electrical Design, MS Projectມີມະນຸດສາພັນດີ.ສາມາດແກ້ບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ເປັນຍ່າງດີ.ມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບ.ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມະນຸດສໍາພັນດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ.ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຫ້າວຫັນສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້.ສາມາດເຮັດວຽກກັບຕ່າງປະເທດໄດ້ ຫຼື ທີມທີ່ມາຈາກຕ່າງສະຖານທີ່ໄດ້2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບມີຄວາມເຂົ້າໃຈແບບວິສະກຳໄຟຟ້າ ກ່ອນອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ຮັບເຫມົາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜູ້ຮັບເຫມົາໄດ້ຮັບ ຂໍ້ມູນເຕັກນິກ ຄົບຖ້ວນໃນການຕິດຕັ້ງ ລະບົບໄຟຟ້າ ຕາມການອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມແຜນວຽກປະຈຳອາທິດ ເລື່ອງເຕັກນິກ ອອກແບບ ກັບຜູ້ຮັບເຫມົາ ແລະ  ທີມອອກແບບ.ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜູ້ຮັບເຫມົາ ປະຕິບັດຕາມ ບັນດາ ຂໍ້ກຳນົດ ດັ່ງນີ້:ມີການປະສານ ເລື່ອງການອອກແບບ ລະບົບໄຟຟ້າໂຮງງານ ຫລື ລະບົບ ອິນສະຕຣູເມັ້ນມີກຳນົດໄລຍະເວລາ ກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ ຕາມການອອກແບບກຳນົດໄລະຍາເວລາ ການສັ່ງ ແລະ ສະຫນອງວັດຖຸ, ວັດສະດຸມີການລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າຂອງວຽກມີການບັນທຶກ ການກວດສອບ ແລະ ການທົດສອບເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຄງການເປັນປະຈຳຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າ ແລະ ລາຍງານໂຄງການ ຕໍ່ຜູ້ຈັດການ ໂຄງການສະຫນອງ ການລາຍງານໂຄງການ ຕໍ່ທີມ ແລະ ຜູ້ຈັດການໂຄງການເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມກວດວຽກຫນ້າສະຫນາມ ກັບ ຜູ້ຮັບເຫມົາ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ວຽກການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ລະບົບໄຟຟ້າ ເປັນໄປຕາມ ການອອກແບບ.ປະຕິບັດງານ ແລະ ປັບການຄິດໄລ່ປະລິມານສໍາລັບວັດຖຸປະສົງໃນໜ້າວຽກ ແລະ ງົບປະມານ.ປະສານງານກັບ ທີມງານ ໃນສະໜາມ ເພື່ອເກີດຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການເຮັດວຽກໃນໂຄງການ.ກວດສອບສະຖານທີ່ໂຄງການ, ຄວມຄຸມເຕັກນິກຕ່າງໆຂອງໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂອງກັບວຽກລະບົບ ໄຟຟ້າ ໃຫ້ທີມງານດໍາເນີນງານໄປ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.ກວດສອບຄຸນນະພາບ ຂອງຫນ້າວຽກລາຍງານທຸກຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຫນ້າວຽກ ໃຫ້ທີມງານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາເພື່ອແກ້ໄຂທັນທີປະສານງານຜູ້ຮັບເຫມົາ ສ້າງແບບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມບຳລຸງ ຫລັງຈາກວຽກສຳເລັດແບບສະເຫມືອນການຕິດຕັ້ງແບບການດຳເນີນງານ ແລະ ສ້ອມບຳລຸງປະສານງານ ການກວດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລະບົບ ກັບທີມງານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາ ຕາມເຕັກນິກ ວິຊາການ.ມີການກວດສອບ ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແຕ່ລະຂໍ້ກຳນົດຂອງຫນ້າວຽກ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຫນ້າສະຫນາມ ເຊັ້ນ: ວຽກໄຟຟ້າລະບົບ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ ຂອງອາຄານ ແລະ ໂຮງງານໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜູ້ຮັບເຫມົາໄດ້ ໃສ່ໃຈໃນຫລັກການປະຕິບັດ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ເຊີ່ງຈະຕ້ອງ ມີກອງປະຊຸມ ດ້ານຄວາປອດໄພ ກ່ອນການເລີ່ມວຽກສະເຫມີມີການລາຍງານ ແລະ ຂັດຂວາງ ທຸກກິດຈະກຳ ຂອງຜູ້ຮັບເຫມົາ ທີ່ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ.3. ກໍານົດການບັນຈຸຕໍາແໜ່ງນັບແຕ່ ເດືອນ ເມສາ ເຖິງ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2019 (ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້ ກໍລະນີ ຫນ້າວຽກມີຄວາມຈຳເປັນ).ກຳນົດເວລາຮັບເອກະສານສະໝັກງານເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 09/11/2018 ຫາວັນທີ 30/11/2018ຖ້າທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈ : ກະລຸນາສົ່ງ CV ມາທີ່ E-mail : sathid_dou@tipcoasphaltlao.comຫຼື chanmalai_bou@tipcoasphaltlao.comຫື ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ທິບໂກ້ ອັດຟັນສ ລາວ ຈຳກັດ,ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 262872-3ຫຼື ຕິດຕໍ່ ນາງ ສາທິດ, ເບີໂທ: 030 520 3373
Contact
Contact Name : ນາງ ສາທິດ
Email : sathid_dou@tipcoasphaltlao.com
Telephone : 021 262872-3 ; 030 520 3373
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.