108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

NTP Trading Petroleum Public Company

NTP Trading Petroleum Public Company

N/A Dongluang Village Naxaythong District

  • All job in this company
  • ພະນັງານຂາຍນ້ຳມັນໂຄງການ(ເປັນພາສາຈີນ)  ພະນັງານຂາຍນ້ຳມັນໂຄງການ(ເປັນພາສາຈີນ)ລາຍງານ:  ຜູ້ຈັດການ ຝ່າຍການຕະຫຼາດ - ການຂາຍໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ  Responsibilitiesວາງແຜນພົບປະລູກຄ້າໂຄງການ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ປ້ຳນຳມັນ ແລະ ອື່ນໆປະຈຳວັນ, ອາທິດ, ແລະ ປະຈຳເດືອນຕິດຕາມການນຳໃຊ້ນຳ້ມັນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ລາຍງານ ໂຄງການ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ ປະຈຳວັນ, ອາທິດ, ແລະ ປະຈຳເດືອນ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຈັດການ​ ການຕະຫຼາດ-ການຂາຍຮັບອໍເດີ້ ແລະ ວາງບິນການຂາຍ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຂອງການຂາຍນ້ຳມັນໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆບໍລິສັດສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ເຊັ່ນກັນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ Job Requirementsຈົບ​ການ​ສຶກສາລະ​ດັບ​ປະລິນຍາ​ຕີ ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ​ຂຶ້ນ​ໄປ,​ ການຕະຫຼາດ, ການ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ສາຂາ​ອື່ນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;ສາມາດເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນ ແລະ ຟັງ ພາສາຈີນໄດ້ດີມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ມີປະສົບການດ້ານການຂາຍນ້ຳມັນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດມີທັກໃນການປະສານງານກັບລູກຄ້າຖ້າ​ມີ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​​ເຮັດ​ວຽກ​ການຂາຍນ້ຳມັນມາກ່ອນ ຈະ​ພິຈາລະນາ​ເປັນ​ພິ​ເສດ;ສາມາດ​ນໍາ​​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) ​ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນສະຫວັດດີການເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນເຮັດວຽກວັນຈັນ - ວັນສຸກ ເງິນເດືອນຂຶ້ນກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດນະໂຍບາຍອາຫານຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ດ້ານການຂາຍມີໂບນັດປະຈຳປີ ແລະ ໂບນັດປີໃໝ່ລາວມີວັນພັກປະຈຳປີ ແລະ ວັນພັກອື່ນໆຕາມກົດໝາຍແຮງງານສົນໃຈ ຍື່ນເອກະສານໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນ, ບ້ານດົງຫຼວງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ: 856-30-9666664,            E-mail: hr@ntp-lao.com ປິດຮັບ ວັນທີ 3 ສິງຫາ 2020
Contact
Contact Name : N/A
Email : hr@ntp-lao.com
Telephone : 030 9666664
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.