108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

NTP Trading Petroleum Public Company

NTP Trading Petroleum Public Company

N/A Dongluang Village Naxaythong District

  • All job in this company
  • Senior Sale / Sale Manager Senoir Sale / Sale Managerລາຍງານ:  ຜູ້ຈັດການ ຝ່າຍການຕະຫຼາດ - ການຂາຍ      ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ  Responsibilitiesວາງແຜນພົບປະລູກຄ້າໂຄງການ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ປ້ຳນຳມັນ ແລະ ອື່ນໆປະຈຳວັນ, ອາທິດ, ແລະ ປະຈຳເດືອນຕິດຕາມການນຳໃຊ້ນຳ້ມັນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ລາຍງານ ໂຄງການ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ປ້ຳນຳ້ມັນ ແລະ ອື່ນໆປະຈຳວັນ, ອາທິດ, ແລະ ປະຈຳເດືອນ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຈັດການ​ ການຕະຫຼາດ-ການຂາຍຮັບອໍເດີ້ ແລະ ວາງບິນການຂາຍ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນແຜນຕິດຕາມຫນີ້ຂອງລູກຄ້າປະສານງານກັບລູກຄ້າຄົນຈີນ - ລາວ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຂອງການຂາຍນ້ຳມັນໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ Job Requirementsຈົບ​ການ​ສຶກສາລະ​ດັບ​ປະລິນຍາ​ຕີ ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ​ຂຶ້ນ​ໄປ ສາຂາ​ເສດຖະສາດ​, ການ​ເງິນ, ການ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ສາຂາ​ອື່ນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ມີປະສົບການດ້ານການຂາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ພາສາຈີນ ມີທັກໃນການປະສານງານກັບລູກຄ້າສາມາດ​ນໍາ​​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) ​ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນສະຫວັດດີການເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນເງິນເດືອນຂຶ້ນກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດນະໂຍບາຍອາຫານ, ເຣັດວຽກ ວັນຈັນ ຫາ ສຸກຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ດ້ານການຂາຍມີວັນພັກປະຈຳປີ ແລະ ວັນພັກອື່ນໆຕາມກົດໝາຍແຮງງານສົນໃຈ ຍື່ນເອກະສານໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນ, ບ້ານດົງຫຼວງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ: 856-30-9666664,            E-mail: hr@ntp-lao.com ປິດຮັບ ວັນທີ 13 ເມສາ 2021
  • ພະນັກງານ Admin ພະນັກງານ Admin  (ດ່ວນ)ລາຍງານ:  ຜູ້ຈັດການພະແນກ Admin            ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ  Responsibilitiesວຽກບໍລິຫານຫ້ອງການ,​ຈັດເກັບເອກະສານ, ຕຽມເອກະສານປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ເປັນລະບຽບຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການຕ່າງໆບໍລິຫານຈັດການລົດບໍລິຫານປະສານງານກັບພະແນກການຕ່າງໆພາຍໃນບໍລິສັດຫນ້າວຽກອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ Job Requirementsຈົບ​ການ​ສຶກສາລະ​ດັບ​ປະລິນຍາ​ຕີ ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ​ຂຶ້ນ​ໄປ ສາຂາ​ຊີ, ການ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ສາຂາ​ອື່ນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;ພວກເຮົາສົ່ງເສີມນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ມີປະສົບການຕາມສາຍງານທີ່ໄດ້ຮຽນມາ, ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດມີບຸກຄະລິກຂະພາຍດີ,​ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ສາມາດ​ນໍາ​​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) ​ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນ ມີສະຫວັດດີການດີ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຕາມສາຍງານເຮັດວຽກ 5 ວັນ, ພັກວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ແລະ ລ້ຽງເຂົ້າຄາບທ່ຽງສົນໃຈ ຍື່ນເອກະສານໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນ, ຫ້ອງການຢູ່ບ້ານດົງຫຼວງ,​ ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ: 856-30-9666664,            E-mail: hr@ntp-lao.com 
Contact
Contact Name : N/A
Email : hr@ntp-lao.com
Telephone : 030 9666664
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.