108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

SP Real Estate Sole., LTD

SP Real Estate Sole., LTD

rathsavong avenue, Unit 48 Donedaeng Village Chanthabouly District

  • All job in this company
  • ວີສະວະກອນງານລະບົບ ບໍລິສັດ ເອັສພີອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວSP Real Estate Sole., LTDຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນອາຄານ,​ ເຮືອນ, ຫ້ອງແຖວ, ອາພັດເມັ້ນ ສໍາລັບຂາຍ ແລະ ເຊົ່າ. ປະຈຸບັນທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈໍານວນ 1 ຕໍາແໜ່ງຄື: ​​ວີສະ​ວະກອນ​ງານ​ລະບົບເປີດຮັບສະໝັກໃນວັນທີ: 05/12/2018 ຈົນເຖິງ ວັນທີ: 12/12/2018ເງື່ອນ​ໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ​:ເພດຊາຍ.ຈົບ​ລະດັບ​ປະລິນຍາ​ຕີ ວິສະວະກຳ​ໂຍທາ.ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ເປັນ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່ປະເພດລົດເບົາ (B).ສາມາດປະ​ຈຳ​ສະ​ໜາມ​ໄດ້.ມີ​ປະສົມ​ການ​​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 05 ປີ ​ແລະ ປະສົບ​ການ​ງານ​ລະບົບ 03 ປີ​ຂື້ນ​ໄປ.ຕ້ອງ​ມີ​ປະສົບ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການກໍ່ສ້າງ​ງານ​ລະບົບ​ອາຄານ​ໂຮງງານ ຫຼື ​ໂຮງ​ແຮມ.ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ມີມະນຸດສໍາພັນດີ.ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ດ້ານ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໂປ​ຣ​ແກຼມ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ງານ​ສະ​ຖາ​ປັດ ແລະ ວິ​ສະ​ວະ​ກຳເຊັ່ນ: AutoCAD , Microsoft office , Skatch up ແລະ ອື່ນໆ.ຄວາມ​ສາ​ມາດ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ທາງ​ທິດ​ສະ​ດີ ​ແລະ ຫຼັກການ​ອອກ​ແບບ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ງານ​ລະບົບ (ນໍ້າ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ເສຍ, ​ໄຟຟ້າ ​ແລະ ກົນ​ຈັກ​ພາຍ​ໃນ​ອາຄານ)ສາມາດ​ວາງ​ແຜນ, ກວດກາ​ແບບ​ແຕ້ມ​ເພື່ອ​ການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ກວດກາ​ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ສຳ​ເລັດ.ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ພຶດຕິ​ກຳ​ທາງ​ດ້ານ​ສະຖາປັດຕະຍາ​ກຳ ​ແລະ​ ວິສະວະກຳ.ສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ໄດ້. ເອກະສານປະກອບມີດັ່ງນີ້:ໃບປະກາດຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃບຄະແນນ, ຢັ້ງຢືນການລົງເຝິກງານ, ໃບຜ່ານງານຈາກບ່ອນເຮັດວຽກເກົ່າ (ຖ້າມີ), ຢັ້ງຢືນການເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ (ຖ້າມີ), ໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຮັບປະກັນ, ຊີວະປະຫວັດ, ບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ, ໃບແຈ້ງໂທດ ແລະ ໃບກວດສຸຂະພາບ.ປະກອບເອກະສານ ຫຼື CV ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວສົ່ງເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່:ບໍລິສັດ ເອັສພີອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈໍາກັດ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນເຈົ້າຣາດຊະວົງ, ໜ່ວຍ 48, ບ້ານດອນແດງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂທ: 021 720048.saleumphonh@sisombathleasing.com 
Contact
Contact Name : N/A
Email : saleumphonh@sisombathleasing.com
Telephone : 021 720048
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.