108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

SISOMBATH LEASING CO., LTD

SISOMBATH LEASING CO., LTD

N/A Nongtha Chanthabouly

  • All job in this company
  • ຫົວ​ໜ້າໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ(ແຂວງສະ​ຫວັນ​ນະ​ເ​ຂດ) ບໍລິສັດ ສີສົມບັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ(SISOMBATH LEASING CO., LTD)ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ສີສົມບັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ  ຈໍາກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານ 01 ຕໍາແໜ່ງຄື: ຫົວ​ໜ້າ ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເ​ຂດ ເງື່ອນ​ໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ​:ເພດ: ຍິງ ຫຼື ຊາຍ.ຈົບແໜງການເງິນ ຫຼື ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ.ມີປະສົບການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອມາກ່ອນ 5-10 ປີ ( ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ພິ​ເສດ )ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ສາມາດຟັງ, ເວົ້າ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ດີ.ສາມາດມາດນໍາໃຊ້ Computer, Microsoft Word, Excel, E-mail ແລະ Internet ໄດ້ດີ.ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກດີ ແລະ ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ.ເປັນ​ຄົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຍິ່ງ​ເປັນ​ການ​ດີ.ເອກະສານປະກອບມີດັ່ງນີ້:ໃບປະກາດຂະແໜງການເງິນ ຫຼື ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸ​ລະ​ກິດ.ໃບຄະແນນ.ຢັ້ງຢືນການລົງເຝິກງານ.ໃບຢັ້ງຢືນ Computer (ຖ້າມີ).ໃບຜ່ານງານຈາກບ່ອນເຮັດວຽກເກົ່າ (ຖ້າມີ).ຢັ້ງຢືນການເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ (ຖ້າມີ).ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.ຊີວະປະຫວັດ.ບັດປະຈໍາຕົວ.ສໍາມະໂນຄົວ.ໃບຮັບປະກັນ.ໃບແຈ້ງໂທດ.ໃບກວດສຸຂະພາບ.ປະກອບເອກະສານ ຫຼື CV ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວສົ່ງເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ທີ່:ບໍລິສັດ ສີສົມບັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່: ຖະໜົນເຈົ້າຣາດຊະວົງ, ໜ່ວຍ 48, ບ້ານດອນແດງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂທ 021 720048 ຫຼື ສົ່ງ E-mail ມາທີ່: saleumphonh@sisombathleasing.com
Contact
Contact Name : N/A
Email : saleumphonh@sisombathleasing.com
Telephone : 021 720159
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.