108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Thanasup Leasing & Finance Co., Ltd.

Thanasup Leasing & Finance Co., Ltd.

lane , No. 453, Unit 31, Kaisone Road (Road 13 South) Rd., villageJommany , subdistrict, Xaysettha district, 14

  • All job in this company
  • ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ປະ​ກາດ​ຮັບ​ສະ​ໝັກ​ພະ​ນັກ​ງານບໍລິສັດ ທະນະ​ຊັບລິດ​ຊິງ​ ແອນ​ ຟາຍ​ແນນ ຈຳກັດ ​ເປັນ​ສະຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ມາດຕະຖານ​ລະດັບ​ສາກົນ ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ ດ້ານ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຫຼາຍ​ປະ​ເພດ, ພວກເຮົາ​​ເປີດຮັບ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ຜູ້​ທີ່ມີ​ຄວາມຮູ້ ຄວາມ​ສາມາດ ຫ້າວຫັນ ແລະ ຕ້ອງການສ້າງ ຄວາມແຕກຕ່າງໃໜ່ໆໃນຊີວິດ. ຊຶ່ງມີຕໍາແໜ່ງດັ່ງນີ້;1.ຜູ້ຈັດການດຳເນີນງານ (Operation Managerມີປະສົບການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການວິເຄາະສິນເຊື່ອ, ການເຮັດສັນຍາ ແລະລະບົບເອກະສານສັນຍາສິນເຊື່ອ ກັບທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ບໍລິສັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ 05 ປີ.  ມີປະສົບການໃນການບໍລິຫານທີມງານ.  ຈົບ​ປະລິນຍາຕີ​ຂຶ້ນ​ໄປ (ສາຂາ ນິຕິສາດ ຫຼື ບໍລີຫານ ທຸລະກິດ ຫຼື ຂະແໜງອື່ນ ໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)2.ກວດສອບພາຍໃນ (Senior Internal Auditor)ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີ. ມີໃບປະກາດກ່ຽວກັບການກວດສອບບັນຊີ ຖ້າມີປະສົບການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດສິນເຊື່ອຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.3.ພະນັກງານບັນຊີ ແລະ ການເງິນ (Senior Accounting & Treasury Cash Management).   ມີປະສົບການ ຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີຂື້ນ​ໄປ, ຈົບບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.4.ພະນັກງານບໍລິຫານເນັດເວີກ /Senior IT Network Administratorມີປະສົບການກ່ຽວກັບການບໍລິຫານເນັດເວີກ ແລະໂປຣແກຣມໄອທີຕ່າງ ໆ ຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີ. ຈົບປະລິນຍາຕີກ່ຽວກັບ ໄອທີ/IT ຫລື ໂປຣແກຣມເມີ/Programmer.5. ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ (Executive Secretary)2 ປີ ໃນການເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານ ມີທັກສະໃນການຈັດກອງປະຊຸມ, ການນັດໝາຍ ແລະວຽກຫ້ອງການ6. ຜູ້ກວດສອບທາງດ້ານກົດໜາຍ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນ (Legal and Compliance)ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ05ປີທາງດ້ານກວດສອບກົດໜາຍ,ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳສູງ.ຖ້າມີປະສົບການທາງດ້ານນີ້ມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.7. ຫົວໜ້າຝ່າຍຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ (Head of Sale & Marketing)​ປະສົບ​ການ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 05 ປີ. ມີ​ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ ການ​ຂາຍ ​ແລະ ການ​ຕະຫຼາດ, ມີ​ພາວະ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ສູງ. ຖ້າ​ມີ​ປະສົບ​ການ​ທາງ​ດ້ານ ສິນ​ເຊື່ອ ຫຼື ການ​ສ້າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຄູ່​ຮ່​ວມທຸລະ​ກິດ ຈະ​ພິຈາລະນາ​ເປັນ​ພິ​ເສດ.8. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານ (HR & Admin Manager).5 ປີຂື້ນໄປໃນໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີທັກສະໃນການ ຈ້າງງານ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຈັດຄ່າຕອບແທນ.9. ພະ​ນັກ​ງານ​ຝ່າຍ​ທະ​ບຽນ​ແລະ​ຫລັກ​ປະ​ກັນ (Senior Registration and Custodian Officer)​ປະ​ສົບ​ການຢ່າງໜ້ອຍ 3ປີ ຂື້ນໄປ ຈົບ​ຊັ້ນ​ສູງ​ຂື້ນ​ໄປ ສາ​ຂາ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້ ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ຄອ​ມ​ພິວ​ເຕີ້​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ.10.ພະນັກງານຂາຍລົດຈັກ (ຈຳນວນ 2 ຄົນ)ມີຄວາມຫ້າວຫັ້ນ, ດຸໜັ່ນ, ຊື່ສັດແລະສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.11.ພະນັກງານບໍລິຫານປະຈຳສາຂາ (ຈຳນວນ 2 ຄົນ)1 ປີຂື້ນໄປ, ວຸດທີການສຶກສາແມ່ນຈົບບໍລິຫານຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 12.ຊ່າງຊ້ອມແປງລົດຈັກ (ຈຳນວນ 5 ຄົນ)ວຸດທິການສຶກສາແມ່ນຈົບສາຂາຊ່າງແປງລົດຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ ແລະ ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ຂື້ນໄປ.13.ພະນັກງານການເງີນປະຈຳສາຂາ (ຈຳນວນ 1 ຄົນ)ມີປະສົບການ ຢ່າງໜ້ອຍ 01 ປີຂື້ນ​ໄປ, ຈົບບັນຂີ, ບໍລິຫານທຸລະກິດຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ເອກະສານຕິດຂັດມີ ສຳເນົາ 01ຊຸດ:  — ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ. —  ໃບຄະແນນ. — ໃບຜ່ານງານ — ໃບກວດສຸຂະພາບ — ຮູ​ບ ​3x4 =  2​ໃບ  — ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ — ບັດປະຈໍາຕົວ — ສຳມະໂນຄົວ — ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ —  ສໍາເນົາໃບຂັບຂີ່, ຊີວະ​ປະ​ຫັວດຫຍໍ້​ເປັນ​ພາສາ​ລາວ, CV & Cover letter ເປັນພາສາອັງກິດ (ຖ້າຫາກເປັນຄົນຕ່າງແຂວງແມ່ນໃຫ້ກ໋ອບປີ້ໃບພັກເຊົ່າມາພ້ອມ ຫຼື ຖ້າຫາກຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງແມ່ນໃຫ້ກ໋ອບປີ້ສຳມະໂນຄົວຂອງພີ່ນ້ອງຕິດຂັດມາພ້ອມ)(ສອບ​ຖາມ​ໂທ: 030 573 8000. 021 720 371-2. Email address: recruitment@thanasupleasing.com, ບ້າ​ນຈອມ​ມະນີ​, ​ຖະໜົນ​ໄກສອນ ເມືອງ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ຫຼື ດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ທີ່ www.thanasupleasing.com)
Contact
Contact Name : -
Email : -
Telephone : (+856 21) 720371 - 2
Operation Time : -
Facebook : -
Website : thanasupleasing.com
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.