108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Oxfam

Oxfam

N/A Nongduang Village Sikhottabong District

  • All job in this company
  • ຄູຝຶກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ(Trainers/Facilitators From Civil Society Organizations (Csos)) ປະ​ກາດ​ຮັບ​ສະ​ໝັກ /Announcementຄູຝຶກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຄູ​ຝຶກ ແລະ ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກໃນແຜນ​ງານ ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງໃຫ້​ແກ່ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ ແລະ ຊາວ​ໜຸ່​ມ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ກ່ຽວ​ກັບ ການເຮັດວິໄຈ ແລະ ຮຽນ​ຮູ້​ແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຄວາມເປັນມາໂດຍໄດ້ຮັັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບຍູໂລບ, ອົງການອອ໊ກຟາມ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປະ​ກ​ອບ​ສ່ວນ​ສົ່ງ​ເສີມ ພັດ​ທະ​ນາການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການບໍລິຫານລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ແນໃສ່ພັດທະນາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີການພັດ​ທະ​ນາທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ. ຈຸດປະສົງໂດຍສະເພາະຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອ: (1) ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວໃຫ້ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາການປົກປ້ອງສິດຂອງພົນລະເມືອງໂດຍຜ່ານການຈັດກອງປະຊຸມປືກ​ສາ​ຫາ​ລືແລກ​ປ່ຽນໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະບວນການພັດທະນາຢ່າງ​ເປັນເຈົ້າການໃນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ (2) ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໃນການຕິດຕາມການ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍໃນລະດັບທ້ອງຖີ່ນ. ໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳກອງທຶນຂະໜາດ ນ້ອຍເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ຊາວໜູ່ມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມພາຍໃນ 9 ແຂວງ ໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືການ​ຮຽນ​ຮູ້ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍເພື່ອການຮຽນຮູ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ແນ່​ໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນລະດັບຄົວເຮືອນ, ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ-ສື່​ສານ​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ​ ລວມ​ທັງສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນຂັ້ນ​ແຂວງ. Background informationWith support from the EU, OXFAM is implementing the Partnership for Citizen Engagement (PACE) project. The overall objective of the project is to contribute to good governance and the rule of law as a basis for equitable and inclusive growth and development in Lao PDR. The specific objectives of the project are: (1) The role and capacity of Lao Civil Society Organizations (CSOs) has been strengthened to promote and protect the rights of Lao citizens through policy dialogue and accountability processes at local and national level, and (2): The capacity of the People's Provincial Assemblies (PPAs) has been enhanced to perform oversight of government agencies, programs, activities, policies, and laws implemented at constituency level. The Partnership for Citizen Engagement Project is implementing the small grant projects targeting at youth volunteers and CSOs from 9 provinces in the use and adaptation of participatory methodologies. Gender Action Learning System (GALS) methodologies to enhance citizens  participation at the household and community level as well as coordination and communication with local authorities and PPAs.Seeking for trainers/facilitators from Civil Society Organizations (CSOs) to facilitate/ conduct training and coaching on the following topics: Note:  one organization can apply for more than one topics.1. ຫົ​ວ​ຂໍ້​ທີ່​ຕ້ອງການຄູຝືກຫລັກ/ Training Topicsອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ການ​ເຝ​ິກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ນຳ​ພາການປະ​ເມີ​ນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື ການ​ຮຽນ​ຮູ້ ແລະ ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງດ້ານ​ບົດ​ບາດ​ຍິງ-​ຊາຍ / Facilitate training and coaching to conduct need assessment in local communities by using Gender Action Learning System (GALs), see link ToR (2)ການ​ເຮັດ​ວິ​ໃຈ​ແບບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ / Action Research ( Thaiban Research), see link ToR (3)ເຕັກນິກການວິເຄາະ ( Power Mapping ) / Power Mapping, see link ToR (3)ການ​ອອກ​ແບບສຳ​ຫລວດ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນຂອງຊຸມຊົນ / Design on Baseline and End line survey, see link ToR (4)ການ​ສື່​ສານ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (ເຕັກ​ນິ​ກການ​ຂຽນ​ເລື່ອງສັ້ນ , ການ​ຖ່າຍ​ພາບ, ການ​ສື່​ສານ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ພາບ, ໂປ​ສະ​ເຕີ ), ແລະ ການສ້າງວີ​ດີ​ໂອ​ບົດເລື່ອງ​ສັ້ນ / Communication for Development (Story writing technique, Photo taking technique, Photovoice, Poster) and Most Significant Change Vedio , see link ToR (5)ການຂຽນບົດສະເຫນີໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ/ Writing project concept note and/or proposalການຝືກອົບຮົມບໍລິຫານໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ/Small scale project managementການຝືກອົບຮົມ​ ການສ້າງ​ແຜນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ຮຽນ​ຮູ້ ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ສັງ​ຄົມ/ Training on monitoring, evaluation, learning (MEL) and social accountability.2. ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ / Time Frame1/02/2020 – 30/06/20203. ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ສະ​ຫມັກ/ Application Processອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເປັນຄູຝືກ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ຂຽນ​ ຫນັງ​ສື​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈເປັນພາສາ ລາວ ຫລື ອັງກິດ ກ່ຽວກັບປະສົບການທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງ​ຕົນ ເຄີຍຝືກໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍຄ່າຝືກອົບຮົມຕໍ່ມື້ ເປັນ ເງີນໂດລາ / Interested CSOs can apply by sending their Letter of Interest ( in Lao or English) indicating the experiences in topics with the consultancy fee in daily basisຄັດ​ເລືອກຮອບທີ1ເພື່ອຜ່ານ​ເຂົ້າ​ສຳ​ພາດ / Pre-screening and Shortlistສຳ​ພາດ​ຜູ້​ທີ່​ຜ່ານ​ການຄັດ​ເລືອກ / Interviewແຈ້ງ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ພາດ / Notification of successful application4. ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຜູ້​ສະ​ຫມັກ/ Eligibility Criteriaອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ( CSOs ) ທີ່​ໄດ້​ຂື້ນ​ທະ​ບ​ຽນຢ່າງເປັນທາງການ / official registered organizationມີປະສົບການເຮັດ​ວຽກ​ພັດ​ທະ​ນາເພື່ອ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດໂດຍສະເພາະ ສິດ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຍິງ-​ຊາຍ, ສິດ​ທິ​ເດັກ, ການ​ສືກ​ສາ, ສາ​ທາ​/ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ HIV/AIDS, ສິດທິຂອງຄົນພິການ, ຊັ​ບພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ / Experience in development working for disadvantaged groups such as gender and child rights, people with disabilities, access to health (HIV/AIDS), education, natural resource, environment, agriculture and etc.ມີປະສົບການໃນການເປັນຄູຝືກໃນຫົວຂໍ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຢ່າງຫນ້ອຍ 1-2 ປີ ເຊັ່ນ: Gender Action Learning System (GALS), Thaiban Research, Power Mapping , Most Significant Change (MSC) . / At least 1-2 years of experience in facilitating /conducting the training in relevant topics in above5. ຫນ້າວຽກ:/ Main tasks:ອອກແບບການຮຽນ-ການສອນ ພ້ອມດ້ວຍວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືປະກອບການຮຽນ-ການສອນ/ Design and develop training materials.ໃຫ້​ການ​ແນະ​ນຳ​ ແລະ ນ​ຳ​ພາການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາກ​ສະ​ໜາມ / Coaching and taking lead in field activitiesຕິດຕາມປະເມີນການຮຽນຮູ້ /Monitoring and Evaluation of the Learningໃຫ້​ການ​ແນະນຳ​​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ເປົ້າ​ໝາຍຂຽນ​ບົດ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງ​ການ​ຂະ​ໝາດ​ນ້ອຍ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໄດ້​ຈາກກາ​ນ​ອົບ​ຮົມ​ ແລະ ການເຝິກ​ຫັດ​ຕົວ​ຈິງໃນ​ພາກ​ສ​ະ​ໝາມ / Coaching target CSOs in writing small scale project proposal by using information gathered from training and during the field exercise.ຂຽນລາຍງານສຸດ​ທ້າຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົ​ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ຂະ​ບວນ​ການ​ເຝິກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ການ​ເຝິກ​ຫັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາກ​ສະ​ໝາມ / final reporting on outputs/outcome from the training cycle and field practices/coachingເປີ​ດ​ຮັບ​ສະ​ຫມັກ​ແຕ່ມື້ນີ້​ຈົນ​ເຖິງ ວັນທີ່ 23 ມັງ​ກອນ 2020 ເວ​ລາ 5:00 ໂມງ​ແລງ / Please submit your application no later than 23 January 2020 at 5 pm.  ສົນ​ໃຈ ​ຫລື​ ສອບ​ຖາມ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ຕື່ມໄດ້​ທີ ເບີໂທ: 021 264 224 ຫຼື ອິ​ເມວ:Recruitment.Laos@oxfam.orgFor more information, please contact  021 264 224 or email: Recruitment.Laos@oxfam.org 
  • ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ປະ​ກາດ​ຮັບ​ສະ​ໝັກ /Announcementນັກ​ຮຽນ​ຮູ້ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອເຂົ້າ​ຮ່ວມຊຸ​ດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ການເຮັດບົດວິໄຈແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ບົດ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງ​ການຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍເພື່ອ​ຂໍຮັບ​ທືນສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຄວາມເປັນມາໂດຍໄດ້ຮັັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະຫະພາບຍູໂລບ, ອົງການອອ໊ກຟາມ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປະ​ກ​ອບ​ສ່ວນ​ສົ່ງ​ເສີມ ພັດ​ທະ​ນາການປົກຄອງທີ່ດິ ແລະ ການບໍລິຫານລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ແນໃສ່ພັດທະນາ ສປປ ລາວໃຫ້ມີການພັດ​ທະ​ນາທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ. ຈຸດປະສົງໂດຍສະເພາະຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອ: (1) ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວໃຫ້ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາການປົກປ້ອງສິດຂອງພົນລະເມືອງໂດຍຜ່ານການຈັດກອງປະຊຸມປືກ​ສາ​ຫາ​ລືແລກ​ປ່ຽນໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະບວນການພັດທະນາຢ່າງ​ເປັນເຈົ້າການໃນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ (2) ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໃນການຕິດຕາມການ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍໃນລະດັບທ້ອງຖີ່ນ. ໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ຊາວໜູ່ມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມພາຍໃນ 9 ແຂວງ ໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືການ​ຮຽນ​ຮູ້ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍເພື່ອການຮຽນຮູ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ແນ່​ໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນລະດັບຄົວເຮືອນ, ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ-ສື່​ສານ​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ​ ລວມ​ທັງສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນຂັ້ນ​ແຂວງ.Background informationWith support from the EU, OXFAM is implementing the Partnership for Citizen Engagement (PACE) project. The overall objective of the project is to contribute to good governance and the rule of law as a basis for equitable and inclusive growth and development in Lao PDR. The specific objectives of the project are: (1) The role and capacity of Lao Civil Society Organizations (CSOs) has been strengthened to promote and protect the rights of Lao citizens through policy dialogue and accountability processes at local and national level, and (2): The capacity of the People's Provincial Assemblies (PPAs) has been enhanced to perform oversight of government agencies, programs, activities, policies, and laws implemented at constituency level. The Partnership for Citizen Engagement Project is implementing the small grant projects targeting at youth volunteers and CSOs from 9 provinces in the use and adaptation of participatory methodologies. Gender Action Learning System (GALS) methodologies to enhance citizens  participation at the household and community level as well as coordination and communication with local authorities and PPAs.ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອເຂົ້າ​ຮ່ວມແຜນ​ງານ ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ໂດຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມການ​ຝືກ​ອົບ​ຮົມ ການເຮັດບົດວິໃຈແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ ຊຸດ​ທີ່ ສອງ. ​ພາຍຫລັງ​ຈາກ​ຝືກ​ອົບ​ຮົມ​ແລ້ວ ນັກຮຽນຮູ້ຈະໄດ້ຂຽນບົດສະເຫນີໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ​ຕົນ​ໃນຫົວຂໍ້: “ການສົ່ງເສີມການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບວຽກ​ງານ​ພັດ​ທະ​ນານະໂຍບາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ” ເພື່ອໄປ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ. ຂະຫນາດຂອງທືນແມ່ນ 9,000-18,000 ເອີ​ໂຣ.Seeking for interest learner​s from Civil Society Organizations (CSOs) to participate in the 2nd Batch of PACE’s Capacity Building/Training Program. After the training, the learners will have a chance to write a small grant project proposal on "Policy dialogue and Citizen participation " to implement within the period of 12 months, funding size is between 9,000-18,000 Euro.1. ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ສະ​ຫມັກ/ Application Process  ຂຽນ​​ບົດກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ເປັນພາສາອັງກິດ 350 – 700 ຄຳ(ສູງສຸດ), (ລະ​ບ​ຸ ຊື່ ອົງ​ກອນ,ວຽກ​ງານ​ທີ່ຈະ​ເຮັດ, ກູ່ມ​ເປົ້າ​ຫມ​າຍ, ​ແຂວງ​ເປົ້າ​ໝາຍ. ​ໂດຍອີງ​​ໃສ່ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຂອງ​ອົງ​ກອນທ່ານ ​ປະ​ຈຸ​ບັນ ມີແຜນ​ທີ່​ຈະສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແນວ​ໃດ ?, ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ​ມີ​ຄວາມ​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັນກັບ​ໂຄງ​ການ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍນີ້​ແນວ​ໃດ? ແລະ ຄາດຫັວງຜົນໄດ້ຮັບຈາກ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ທ່ານ​ສົ່ງ​ເສີມນັ້ນແມ່ນ​ແນວ​ໃດ? / Write concepts/ideas in English under the theme of ”small grant project to support Policy dialogue and Citizen participation ”. According to your target groups, How this small grant project will contribute to your plan on influencing or policy dialogue? Why and What is your key expected outcomes ? . ( In the application, please indicate: Organization’s name, target groups and target provinces), Minimum of 350 - Maximum of 700 wordsຄັດ​ເລືອກແບບ​ຟອມຜ່ານ​ເຂົ້າ​ສຳ​ພາດ /Pre-screening and shortlistສຳ​ພາດ​ຜູ້​ທີ່​ຜ່ານ​ການຄັດ​ເລືອກ / Interviewແຈ້ງ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ພາດ / Notification of successful application.2. ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຜູ້​ສະ​ຫມັກ/ Eligibility Criteriaອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ( CSOs ) ທີ່​ໄດ້​ຂື້ນ​ທະ​ບ​ຽນຢ່າງເປັນທາງການ / Official registered organizationເຮັດ​ວຽກ​ພັດ​ທະ​ນາເພື່ອ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດເຊັ່ນ​: ສິດ​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ຍິງ-​ຊາຍ, ສິດ​ທິ​ເດັກ, ສິດທິຂອງຄົນພິການ, ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສຸ​ຂະ​ພາບ, ການ​ສືກ​ສາ,  ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ-ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ກະ​ສິ​ກຳ, ແລະ ອື່ນໆ ຢູ່ໃນ​ແຂວງ ແຂວງວຽງ​ຈັນ, ຊຽງ​ຂວາງ, ຫົວ​ພັນ, ບໍ່​ແກ້ວ ,ຄຳ​ມ່ວນ, ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ , ສາ​ລະ​ວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດ​ຕະ​ປື / CSOs who are working for disadvantaged groups such as gender and child rights, people with disabilities, access to health, education, natural resource, environment, agriculture and etc. in Vientiane province, Xiengkhuang, Houphan, Bokeo, Khammouan, Savannakhet, Saravan and Attapue provinceອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ( CSOs ) ທີ່ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ວ​ຽກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ​ ຢາກນຳ​ບົດ​ຮຽນ​ໄປ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຜົນ​ ຜ່ານການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຂອງ​ຕົນ / Lao CSOs with a keen interest in community development and are able to expand and share lesson learnt with their own target communities are encouraged to applyອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ( CSOs ) ສາ​ມາດເລືອກ​ພະ​ນັກ​ງານ 2 ຄົນຕໍ່ 1 ອົງ​ກອນ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ/ Each CSOs can send two staff per organization to participate in the project activities.ພະນັກງານ1ໃນ2 ທ່ານ ຕໍ່1ອົງກອນ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານພາສາອັງກິດ​ໃນ​ລະ​ດັບປານກາງ. one of two staff per organization should have good English communication skill.3. ຫົ​ວ​ຂໍ້​ທີ່​ຈະ​ຝືກ​ອົບ​ຮົມ/Training Topicsຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ບັນ​ດາ​ຫົວ​ຂໍ້ດັ່ງ​ລຸ່ມນີ້ / Participants will be trained on the following topics :ປະ​ເມີ​ນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື ການ​ຮຽນ​ຮູ້ ແລະ ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງກ່ຽວ​ກັບວຽກ​ງານ​ບົດ​ບາດ​ຍິງ​ຊາຍ ( Gender Action Learning System -GALs) / Assessment needs of local communities by using Gender Action Learning System (GALS)ການ​ເຮັດ​ວິ​ໃຈ​ແບບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ Action Research ( Thaiban Research)ເຕັກນິກການວິເຄາະທາງ​ດ້ານ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ( Power Mapping ) / Power Mappingການ​ອອກ​ແບບສຳ​ຫລວດ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນຂອງຊຸມຊົນ/ Conducting Baseline and End line Surveyການ​ສື່​ສານ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (ເຕັກ​ນິ​ການ​ຂຽນ​ເລື່ອງ, ການ​ຖ່າຍ​ພາບ, ການ​ສື່​ສານ​ຜ່ານ​ຮ​ູບ​ພາບ, ການ​ສ້າງໂປ​ສະ​ເຕີ ) ແລະ ການສ້າງວີ​ດີ​ໂອ​ບົດເລື່ອງ​ສັ້ນ / Communication for Development (Story writing technique, Photo taking technique, Photovoice, Poster) and Most Significant Change Videoການຂຽນບົດສະເຫນີໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ/ Writing the project concept note and/or proposalການບໍລິຫານໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ/ Small scale project managementການສ້າງ​ແຜນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ຮຽນ​ຮູ້ ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ສັງ​ຄົມ /monitoring, evaluation, learning (MEL) and social accountability5. ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ/ Time Frame1/02/2020 – 30/06/2020, insert link of training cycle (1)5. ການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ/ Training Costsສະ​ຫຼັບ​ອົງ​ກອນ ຫຼື ຜູ້​ສະ​ໝັກ ​ທີ່ຢ​ູ່​ຕ່າງ​ແຂວງ ທາງ​ໂຄງ​ການ ຈະຮັບ​ຜິດ​ຊອບຄ່າ​ເດີນ​ທາງ, ຄ່າ​ທີ່​ພັກ, ອາ​ຫານ ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕົ້ນ​ຈົນ​ຈົບ​ຫລັກ​ສູດ ຕາມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ອົງ​ກອນ ​ / For participants from provinces, project will cover the expenses such as Travel, Accommodation, Food and other related costs.ເປີ​ດ​ຮັບ​ສະ​ຫມັກ​ແຕ່ມື້ນີ້​ຈົນ​ເຖິງ ວັນທີ່ 23 ມັງ​ກອນ2020 ເວ​ລາ 5:00 ໂມງ​ແລງ / Please submit your application no later than 23 January 2020 at 5 pm.  ສົນ​ໃຈ ​ຫລື​ ສອບ​ຖາມ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ຕື່ມໄດ້​ທີ ເບີໂທ: 021 264224 ຫຼື ອິ​ເມວ:Recruitment.Laos@oxfam.org   For more information, please contact:  021 264 224 or email: Recruitment.Laos@oxfam.org
  • Auditing Firm to conduct Financial Audit TERMS OF REFERENCE Auditing Firm to conduct Financial Audit of Oxfam in Laos ProjectsBackground information: Oxfam is an international confederation of more 20 organizations working together with partners and local communities in more than 90 countries. Oxfam has a long and rich presence in Lao PDR, working on numerous initiatives covering a large number of themes and areas. These have included among others: support to CSO capacity building, community development, social protection, gender justice, support to small farmers and organic agriculture, private sector engagement, disaster risk management, and natural resource management. This has entailed working at different levels, from the community to the national level. Currently, Oxfam in Laos has approximately 30 partners including Ministries, the National Assembly, Mass organizations, INGOs, NPA/CSOs, universities/research institutes, UN agencies, and the private sector.Visit https://laos.oxfam.org/ for more information.Oxfam in Laos is looking for a professional auditing firm to conduct agreed upon procedures for project funded by EU project and financial audit of several projects funded by various donors.Planning: The auditor shall adequately plan the audit engagement well in advance of the work and ensure the execution of the audit of highest professional quality in an economical and efficient manner as agreed upon in the respective term of reference of the projects being audited and included some specific donor requirement.Place of audit engagement: The audit is to be carried out at the project / programme environment (Oxfam in Laos Vientiane office and partners location mostly in Vientiane).Audit requirement: As per attached term of references from various donors and international financial audit compliance.Auditing Firms who meet the requirements are invited to apply by sending your offer by e-mail to Procurement email at: Procurement.Laos@oxfam.org or sending your application to: 98/8, Sithong Road, Ban Nongduangtai, Sikhottabong district, PO Box: 4723, Vientiane Capital, Lao PDR.Deadline for submission of offers: Friday, 19 January 2020 All applications will be treated with the highest confidentiality. Only short-listed audit firms will be notified.
Contact
Email : recruitment.laos@oxfam.org
Website : www.oxfam.org
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.