108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

TK Group

TK Group

3/33 Samsenthai Road Simuang Village Sisattanak District

  • All job in this company
  • ວິຊາການ ບັນຊີ 2 ຕຳແໜ່ງ ຮັບສະໝັກງານກຸ່ມບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວມາແຕ່ປີ 2005. ເຊິ່ງດຳເນີນທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າ 10 ຂະແໜງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນລວມມີ: ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນດ້ານລະບົບໄອທີ, ອອກແບບເຄຫາສະຖານ, ກໍ່ສ້າງ - ຂົວທາງ, ບໍ່ແຮ່, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ບໍລິການນໍ້າມັນເຄື່ອງໂຕຕານ, ເຄື່ອງປັບອາການດຊຸບເປີ້ຄູລ, ທີ່ປຶກສາການລົງທຶນ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ປະກັນໄພຊີວິດ ແລະ ປະກັນໄພທົ່ວໄປ, ປະເພດ ທຸລະກິດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ. ເປັນກຸ່ມບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເຕີບໂຕໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ປະຈຸບັນ ທຸລະກິດພວກເຮົາກຳລັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:ວິຊາການ ບັນຊີ 2 ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຖືປື້ມບັນຊີ ແລະ ບັນທຶກລາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂື້ນເປັນແຕ່ລະວັນ ເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕຣນີກ ສະຫຼຸບລາຍງານເປັນແຕ່ລະວັນ,ອາທິດ,ເດືອນໃຫ້ຫົວໜ້າບັນຊີ ຊ່ວຍຫົວໜ້າບັນຊີໃນການສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຂາວສານໃນເອກະສານການບັນຊີ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຄຸ້ມຄອງແລະປົກປັກຮັກສາເອກະສານການບັນຊີ ພົວພັນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນສະໜອງເອກະສານການບັນຊີ ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າບັນຊີ ປະຕິບັດ ຫຼັກການ, ກົດຈັນຍາບັນນັກວິຊາຊີບບັນຊີ ແລະ ຂໍ້ຂ້າມຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີຢ່າງເຂັ້ມງວດເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ: ຈົບການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນຂະແໜງການເງິນທະນາຄານ, ບັນຊີ ຫຼື ສາຂາ  ທີກ່ຽວຂ້ອງ ມີປະສົບການນຳໃຊ້ໂປແກມບັນຊີລາວ ຫຼື ບັນຊີສາກົນຢ່າງໜ້ອຍ 1-3 ປີຂື້ນໄປ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດເປັນຢ່າງດີ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ ເປັນຢ່າງດີໂດຍສະເພາະຮູ້ນຳໃຊ້ Microsoft Office Program ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ນຳໃຊ້ໂປແກມບັນຊີສາກົນ ແລະ ກວດສອບບັນຊີຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອຍື່ນເອກະສານສະໝັກໄດ້ທີ່:ບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ, ຫ້ອງການສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ 3/33 ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ໃນວັນຈັນ - ສຸກ ໃນໂມງລັດຖະການ 8:30 – 17:00 )ໂທ: 021 254 841, ແຟັກ 021 254 840, ຕິດຕໍ່ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ 020 52209378ຫຼື ສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານ: E-Mail : recruitment@tkgroup.la ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: www.tkgroup.laປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 22/3/2018
  • Many Positions Vacancy AnnouncementTK Group Company Limited have been established established since 2005. Our company operate more than 10 different sectors including: services and IT support, architectures, construction and road, mining, Hydro power plant, Total lubricant distributor, air conditioning supercool, investment consulting, insurance, real estate, food and beverage. Our Group of companies are growing fast and stable, now we are looking for the following position:1. Financial Officer 1 PositionJob Description Manage and safeguard the cash on hand to avoid losses and shortage Check completeness, correctness of approved payment documents before processing the payments. Arrange and prepare documents for approval the payments from petty cash and cash at bank to suppliers and cash deposit to the banks Perform monthly petty cash and bank accounts reconciliation Prepare monthly petty cash and bank accounts journal statements Assist cash count team to perform physical cash count as required Being responsible for losses and shortage of the cash on hand. In case of the cash is loss and shortage, if there is evident to be identified that he or she has negligence or intention for the case, he/she will be committed a crime. Scan payment vouchers and documents before handing over to the accountants Replace or deputize other Financial Staff when they are absent from the duties Perform other duties delegated by team leader / supervisors and Financial ManagerQualification Obtain Diploma in accounting or business administration / management 01 to 02 years’ experiences in accounting and cash management Have knowledge in using Microsoft Office is required Experience in QuickBooks accounting software is preferable2. INTERNAL AUDIT OFFICER 1 PositionJob Description Proven ability to perform and control the full audit cycle Assess compliance with governmental and regulatory requirements, financial accounting and auditing standards, and company policies to ensure company assets are safeguarded. Examine and evaluate the adequacy and effectiveness of information systems and business controls. Excellent communication and presentation skills needed to present reports that reflect audit’s results and document the process. Willingness to maintain open communication with management and internal audit team. Excellent written skills including ability to document processes and prepare audit findings. Report audit findings to internal audit manager and to make recommendations for the correction of unsatisfactory conditions and improvements in operations.Qualification Bachelor’s degree in Accounting or Finance. Significant work experience as an Internal Auditor 2-3 years. Advanced computer skills including MS Office, accounting software, and databases. Ability to consistently and accurately manipulate large amounts of data and to compile detailed Proven working knowledge of all applicable auditing standards and procedures, laws, rules, and regulations. Excellent interpersonal, oral and written communication skills with the ability to comfortable communicate to all levels of management. Willingness to make sound independent judgment’s. Good English skill3. INTERNAL AUDIT ASSISTANT MANAGER 1 PositionJob Description Conduct audit assignments in line with the Internal Audit plan, adopting the audit methodology and appropriate audit techniques. Apply the governance, risk and compliance COSO frameworks in audit activities. Conduct risk assessment of assigned department or functional area in required timeline.  Conduct audit testing of specified area and identify reportable issues and dimension of risk. Determine scope of audit review in conjunction with the Internal Audit Manager. Conducting process of risk assessment, process walkthrough, collection of audit sample, performance of audit tests and documentation. Evaluate existing internal control documentation, test current processes and procedures and review the suitability of internal control design  Identify reportable issues and provide recommendations. Communicate findings to management and draft a comprehensive report of the audited area. Perform on-going follow-up on action plan implementation and timeliness for remedial actions. Be ready to identify and pursue on-going process improvements.Qualification Bachelor’s degree or Master’s degree in Accounting, Finance, or related discipline. 4 to 5 years of work experience of which a minimum of three years is directly related experience internal audit, external audit, data analysis, or financial analysis. Knowledge of COSO Risk and Internal Control framework would be an asset. Certification as a CPA or CIA strongly preferred. Ability to manage and, when required, supervise auditors to follow sound internal control practices and to manage risks appropriately. Strong skills in negotiating, relationship building, problem solving, and timely problem escalation. High attention to detail and excellent analytical skills Advanced computer skills on MS Office, accounting software and databases Sound independent judgements Advanced English skills4. Project and Budget Controller 1 PositionJob Description Coordinate with Financial Manager to design and recommend essential forms, schedules and reports necessary in the budget procedures Outline instructions on creating budget and co-ordinate with each TK subsidiary company managers for prepare and proper execution of each budgets. Compile and scrutinizes the budgets, which are received from the TK Subsidiary company managers and revise them if necessary. Prepare and present the TK Group consolidated summary, appropriate segments of master budget to President for approval. Co-ordinate with subsidiary TK company managers to prepare cash forecasts for each period Compile actual cost data from cost office and compares it with budgeted figures and records the same in the budget report. Control expenditures of each TK subsidiary companies to spend the money in compliance with the approved budget. Prepare and update comparison budget versus actual expenditures at least quarterly basis. Co-ordinate with Financial Manager and Director of TK subsidiary company to review status of use the budget if there is necessary need to revise and request for direction of President or Vice President Monitoring progressive implementation and achievement of both operating and investment projects The Project and Budget Controller will co-ordinate with TK HO and director of all subsidiary companies to prepare cash flow projection as monthly basis throughout the yearQualification Bachelor’s degree in one of the following disciplines: Finance, accounting, economics or statistics Preferable master degree in business administration (MBA) 02 to 03year experience of economic and accounting principles and practices, the financial markets, banking and the analysis and reporting of financial data. Have capability to Identifying measures or indicators of financial ratios and KPI. Understand financial modelling Have experiences in budgeting and controlling the budget. Have experiences in cash forecasts and estimation cash flow Experience in QuickBooks accounting software is preferable5. Finance Manager 1 PositionJob Description Monitor the day-to-day financial operations within the company, such as cash payments, invoicing, and other cash transactions Oversee financial division’s employees including budget controller, financial analysist and financial officers. Contract and liaison with outside services for tax preparation and reconciliation, auditing, banking, investments, and other financial needs as necessary Coordinate with tax accountants, Accounting Manager in preparing tax accounting and monitor tax payments. Track the company's financial status and performance to identify weakness areas for potential improvement Review cash on hand and physical cash count and at banks reconciliation as monthly and annually reports Present cash and financial status reports; and cash flow projection to President and Vice president in monthly meetings and providing advice how the company and future business decisions might be impacted Stay up to date with technological advances and accounting software to be used for cash management purposes Understand and adhere to financial regulations and legislation. Coordinate with Accounting Manager in preparing and interpreting reports, reviewing budgets, Receivable and payable accounts Undertaking strategic analysis and assisting with strategic planning for long-term business plans Provide insightful information and expectations to senior executives to aid in long-term and short-term decision making Developing and maintain financial policies and procedures for financial management mechanisms that minimize financial risks Controlling income, cash flow, expenditure and Reviewing, monitoring budgets of the TK Group Liaising with managerial staff and other colleagues in preparing annual budget, cash flow projection and predicting future financial trends. Producing financial reports related to budgets, account payables, account receivables, cash payments etc. Coordinate with accounting manager to prepare audited financial statements and arrange the documents for audited. Together with accounting manager to work with auditors to ensure the audit annual monitoring is carried out Coordinate with internal auditor to ensure cash control mechanism is followed and carried out strictly. keeping abreast of changes in financial regulations and legislation.Qualification A degree in accounting, business, economics, finance, or a related field; At least 05 years of experience in a finance and accounting position Favorite inter personal relationship, eldership skills and experience particularly employee management; Deep understanding of business principles and practices; superior attention to detail; organizational skills; planning skills; Analytical skills; critical thinking skills; problem-solving skills; computer skills; multi-tasking abilities; integrity, honesty Experience in QuickBooks accounting software is preferableCONTACT ADDRESS:Interested Candidates are invited to send a CV with a covering letter and two References by 22 March 2018, to the following Email: recruitment@tkgroup.la, or you can send direct to TK Group at  3/33 Ban Simuang, Samsenthai Road, Sisattanak District Vientiane, Lao PDR Tel: +(856) 21 254 841, Fax: +(856) 21 254 840 or contract HR Department Tel: +(865) 20 5220 9378Facebook page:  www.tkgroup.laWebsite: www.tkgroup.la
Contact
Contact Name : N/A
Email : recruitment@tkgroup.la
Telephone : 021 254 840
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.