108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ST Bank Ltd

ST Bank Ltd

lane , Samsenthai Rd Rd., villageRnou, subdistrict, Chanthabouly district, 14

  • All job in this company
  • ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ​ຮັບ​ສະໝັກພະນັກງານທະນາຄານ ​ເອັສທີ ​ເປັນ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ຄົນ​ລາວ 100%  ປະຈຸ​ບັນ​ທາງ​ທະນາຄານ ເອັສທີ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ທັງພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງເພີ້ມຂື້ນຈຳນວນຫລາຍ ຈື່ງຕ້ອງການ​ພະນັກງານ     ວິຊາການ ​ເພື່ອ​ບັນຈຸ​ເຂົ້າຮັບ​ໄຊ້ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ ລາຍລະອຽດ​ຂອງຜູ້ທີ່ຈະມາສະໝັກມີດັ່ງ​ນີ້: ພະນັກງານ : ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ  ຈໍານວນ  3  ຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າຝ່າຍກົດໝາຍ                 ຈຳນວນ 1 ທ່ານ ພະນັກງານວິຊາການກົດໝາຍ         ຈຳນວນ 2 ທ່ານເງືອນໄຂຜຸ້ສະໝັກ: ເພດຊາຍ ອາຍຸ 25 ປີຂື້ນໄປ. ມີໃບປະກາດຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  ທັງພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ປີຂຶ້ນໄປ ມີປະສົບການທາງດ້ານ ກົດໝາຍໃນການດໍາເນີນໄກ່ເກຍຄະດີມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຕ່າງປະເທດອື່ນໆທີ່ສາມາດສື່ສານ, ຂຽນ-ອ່ານ ເຂົ້າໃຈໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ມີຄວາມຮູ້ທາງໃນງານນໍາໃຊ້ ຄອມພິ້ວເຕີ້ເປັນຢ່າງດີ ( Microsoft Office ) ມີບຸກຄະລິກະພາບດີ ແລະ ມີມະນຸດສໍາພັນດີ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ສາມາດເຮັດວຽກນອກເວລາໄດ້ ແລະ ໄປຕ່າງແຂວງໄດ້ ມີຄວາມອົດທົນ, ຊື່ສັດ, ມີຄວາມຮອບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານສູງ​ປະກອບ​ມີ:1. ໃບສະໝັກວຽກ5. ໃບ​ຊີວະ​ປະ​ຫວັດຫຍໍ້2. ໃບຢັ້ງຢືນ​ທີ່ຢູ່​ຕິດ​ຮູບ ( ພາຍໃນ 3 ເດືອນ )6. ໃບຢັ້ງຢືນ​ການ​ສຶກສາຕ່າງໆ3. ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ (ພາຍໃນ 3 ເດືອນ)7. ຮູບ 3x4 ຈໍານວນ 2 ​ໃບ4. ໃບຢັ້ງຢືນ​ກວດ​ສຸຂະພາບ (ພາຍໃນ 3 ເດືອນ)8. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)          ສົນ​ໃຈ​ເຊີນ​ມາ​ຮັບ​ເອົາ​ແບບ​ຟອມ​ເອກະສານ​ຈາກ ທະນາຄານ ​ເອັສທີ ​ຢູ່ຊັ້ນ 4 ສຳນັກງານໃຫຍ່ ໃນ​ໂມງ​ລັດຖະການ ເລີ້ມເປີດຮັບເອກະສານແຕ່ວັນທີ 05/04/2017 ​ປິດ​ຮັບເອກະສານ ​ວັນທີ 21/04/2017(ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ມາຍື່ນ ທາງທະນາຄານ ຈະບໍ່ຄືນໃຫ້).   
Contact
Contact Name : -
Email : -
Telephone : -
Operation Time : -
Facebook : -
Website : -
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.