108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Burapha Agroforestry Co., Ltd

Burapha Agroforestry Co., Ltd

lane , 46 Kaysone Phomvihane Road Rd., villagePhonesaath, subdistrict, Saysettha district, 14

  • All job in this company
  • ພະນັກງານຂຸດຄົ້ນ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດລາວແລະນັກທຸລະກິດສະວີເດັນ ທີ່ມີສວນປູກ ຢູ່ເມືອງໄຊທານີ, ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງຫີນເຫີບ, ໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ,​ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ມີໂຮງເລື່ອຍ ໂຮງງານເຟີນີເຈີຜະລິດຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງພວກເຮົາເອງ. ພວກເຮົາຍຶດໝັ້ນໃນການດຳເນີນ ແລະ ພັດທະ ນາທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮັກສາສົມດູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສະພາບແວດລ້ອມແລະສັງຄົມແມ່ນໜ້າທີ່ອັນຈໍາເປັນຂອງທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ.ພະນັກງານຂຸດຄົ້ນ (4 ຕຳແໜ່ງ) ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການຂອງ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ: ວັດແທກໄມ້ ໝາຍຕົ້ນໄມ້ຕັດສາງ        ເກັບກຳຂໍ້ມູນສວນກ່ອນການຂຸດຄົ້ນ ຄິດໄລ່ບໍລິມາດໄມ້ກ່ອນຕັດ ແລະ ຫຼັງຈາກຕັດ ຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ຕິດຕາມການຂາຍໄມ້ຢູ່ສະໜາມ 1 ຈັດແຈງກວດກາໄມ້ຢູ່ສະໜາມ 1 ກ່ອນຂາຍ ສະຫຼຸບໄມ້ຢູ່ສະໜາມ 1 ຫຼັງຈາກຂາຍ ສະຫຼຸບສາງໄມ້ຢູ່ສະໜາມ 1 ປະຈຳເດືອນ ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈຳເດືອນຂອງໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ໄມ້ຢູ່ສາງ ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຂຸດຄົ້ນ ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກໜ່ວຍງານຂຸດຄົ້ນປະສົບການ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາ ຈົບການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງ ແລະ/ຫຼື ປະລິນຍາຕີສາຂາປ່າໄມ້ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ ຖ້າມີຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດໄດ້ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft Office ແລະ ໃຊ້ອີເມວຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງຜູ້ສະໝັກ ເປັນຄົນມີລະບຽບວິໄນ, ມີຄວາມອົດທົນ, ຊື່ສັດ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເປັນທີມ ມີທັກສະໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ທັງການຂຽນ ແລະ ການເວົ້າ ສາມາດເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກໄດ້ ສາມາດເລີ່ມວຽກໄດ້ທັນທີທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງຊີວະປະຫວັດ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນການສຶກສາ ແລະ ເອກະສານສະໝັກງານມາທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ: ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານໂພນສະອາດ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທຣ: 021 451​841 - 2  ຫຼື ສົ່ງມາທາງອີເມວທີ່: hr@buraphawood.comເປີດຮັບສະໝັກນັບແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 31/05/2017
Contact
Contact Name : -
Email : hr@buraphawood.com
Telephone : -
Operation Time : -
Facebook : -
Website : -
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.