108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Lao Kham Consultant Investment Sole Co., LTD

Lao Kham Consultant Investment Sole Co., LTD

lane , N/A Rd., villageSibounheuang, subdistrict, Chanthabouly district, 14

  • All job in this company
  • ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ    ບໍລິສັດ ລາວຄຳ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການລົງທຶນ ຈຳກັດ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການຝ່າຍທຸລະກິດ (Assistant Business Manager  ) ຈຳນວນ 4 ຕຳແໜ່ງ  ພະນັກງານທີປຶກສານັກລົງທຶນຈຳນວນ 10 ຕຳແໜ່ງ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການ ທຸກຕຳໜ່ງມີເງີນເດືອນດີ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ໜ້າພໍໃຈ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ : ສຳລັບຕຳແໜ່ງ 1 –   2ແມ່ນຈົບປະລິນຍາຕີ ແລະ ຕ້ອງມີປະສົບການ 1 ປີຂື້ນໄປ ສໍາລັບການບໍລິຫານທຸລະກິດ ການເງີນ ແລະ ຕະຫລາດ Forex, ເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ ອາຍຸ 23 ປີຂື້ນໄປ ວຸດທິການສຶກສາ ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ (ສຳລັບຕຳແໜ່ງ 1 –   2 ແມ່ນຈົບປະລິນຍາຕີ ຂື້ນໄປ) ມີບຸກຂະລິກຂະພາບດີ ,ມະນຸດສຳພັນດີ,ແລະ ມີຄວາມດຸໜັ່ນຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ໝາຍເຫດ ( ທຸກຕຳແໜ່ງຕ້ອງມີ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ແລະ ຄອມພີວເຕີ້ເປັນຂອງຕົວເອງ )​ສົນ​ໃຈ​ຍື່ນ​ໃບ​ສະໝັກ​ໄດ້​ທີ່​ ບໍລິສັດ ລາວຄຳ ທີ່​ປືກສາທາງດ້ານການລົງທືນ ຈຳກັດບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ        ໂທ : 021  255254 , 020 28878879 ທ່ານ ສີບຸນເຮືອງ ຂຽວສະຫວາດ ( ໜື່ງ ) (​ໃນ​ໂມງ​ລັດຖະການ)    Email:  HR@laogold.net        
Contact
Contact Name : -
Email : HR@laogold.net
Telephone : -
Operation Time : -
Facebook : -
Website : -
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.