108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

TOYOTA LAOTHANI

TOYOTA LAOTHANI

23 Singha Rd Phonxay Saysettha District

  • All job in this company
  • ພະນັກງານອອກແບບ Graphic design ແລະ Video editor ພະນັກງານອອກແບບ Graphic design ແລະ Video editor ( ພະນັກງານ ປະຈຳ 1 ຕຳແໜ່ງ )ເງຶ່ອນໄຂ ເພດ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ແລະ ບໍ່ຈໍາກັດອາຍຸ ການສຶກສາຈົບ ​ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາມາດອອກແບບປ້າຍໂຄສະນາໄດ້ ສາມາດນຳໃຊ້ adobe illustrator, adobe photoshop ແລະ adobe premiere ມີຄວາມ​ຄິດ​ສ້າງສັນ ເອກະສານປະກອບສະຫມັກວຽກມີດັ່ງນີ້: CV ເເລະ Cover Letter ພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດກໍ່ໄດ້ ແລະ ຜົນງານທີ່ຜ່ານມາຕິດຄັດມາພ້ອມ ໃບຍັ້ງຍືນທີ່ຢູ່, ໃບຄ້ຳປະກັນ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບກວດສຸຂະພາບ ບັດປະຈຳໂຕ, ສຳມະໂນຄົວ ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ ໃບຜ່ານງານ ຮູບຖ່າຍ ຂະນາດ 3x4 2ໃບ ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທຸກໃບເເມ່ນຕ້ອງກອ໋ບປີ້ສີທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ມາທີ່ Email: hr@laothani.comສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສຳນັກງານໃຫ່ຍຖະໜົນກຳແພງເມືຶອງ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກົົງກັນຂ້າມກັບ ພັດຕະຄານອາຊ່ຽນມໍພາເລດ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 4488033
  • ພະນັກງານອອກແບບ Graphic design ແລະ Video editor ( ພະນັກງານ Freelance ) ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈຳກັດພະນັກງານອອກແບບ Graphic design ແລະ Video editor ( ພະນັກງານ Freelance 1 ຕຳແໜ່ງ )ເງຶ່ອນໄຂ ເພດ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ແລະ ບໍ່ຈໍາກັດອາຍຸ ການສຶກສາຈົບ ​ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາມາດອອກແບບປ້າຍໂຄສະນາໄດ້ ສາມາດນຳໃຊ້ adobe illustrator, adobe photoshop ແລະ adobe premiere ມີຄວາມ​ຄິດ​ສ້າງສັນ ເອກະສານປະກອບສະຫມັກວຽກມີດັ່ງນີ້: CV ເເລະ Cover Letter ພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດກໍ່ໄດ້ ແລະ ຜົນງານທີ່ຜ່ານມາຕິດຂັດມາພ້ອມ ໃບຍັ້ງຍືນທີ່ຢູ່, ໃບຄ້ຳປະກັນ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບກວດສຸຂະພາບ ບັດປະຈຳໂຕ, ສຳມະໂນຄົວ ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ ໃບຜ່ານງານ ຮູບຖ່າຍ ຂະນາດ 3x4 2ໃບ ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທຸກໃບເເມ່ນຕ້ອງກອ໋ບປີ້ສີທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ມາທີ່ Email: hr@laothani.comສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສຳນັກງານໃຫ່ຍຖະໜົນກຳແພງເມືຶອງ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກົົງກັນຂ້າມກັບ ພັດຕະຄານອາຊ່ຽນມໍພາເລດ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 4488033
Contact
Contact Name : N/A
Email : hr@laothani.com
Telephone : 030 4488033
Facebook : TOYOTA LAOTHANI
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.