108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

TOYOTA LAOTHANI

TOYOTA LAOTHANI

23 Singha Rd Phonxay Saysettha District

  • All job in this company
  • ເເມ່ບ້ານ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ຈໍາໜ່າຍລົດຍົນໂຕໂຍຕ້າ ພ້ອມທັງອາໄຫລ່ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງ ມາດຕະຖານພ້ອມທັງບໍລິການສູນສ້ອມແປງເຄື່ອງຍົນ ແລະ ຕົວເຄື່ອງພົນສີທີ່ທັນສະໄຫມຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍມີໂຊລູມ ແລະ ສູນບໍລິການໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 4ສາຂາ, 1ຫລວງພະບາງ ແລະ ເຊິ່ງກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງ ທັງນີ້ເພື່ອຮອງຮັບການມາໃຊ້ບໍລິການຂອງລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕະຫລອດ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.ດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນເພື່ອເຂົ້າເປັນທີມງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບດັ່ງລຸ່ມນີ້:ພະນັກງານ ເເມ່ບ້ານຮັບຈຳນວນ 2 ທ່ານ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເເມ່ນ : - ປະຈຳສາຂາຫຼັກ 7 (ກົງກັນຂ້າມຫໍປະຊຸມເເຫ່ງຊາດ)- ປະຈຳສາຂາໄຊເສດຖາ (ບ້ານໂພນໄຊ)ເພດຍີງ ອາຍຸ 20 ປີ - 40 ປີມີຄວາມມັກໃນການບໍລິການມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກ ດຸໝັ້ນ ເເລະ ອົດທົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:ອານາໄມສາຂາບໍລິການ ກ່ອນໂມງເປີດບໍລິການອານາໄມລະຫວ່າງມື້ໃຫ້ຈົບງາມດູເເລເເລະເບີງເເຍງໃຫ້ມີຄວາມສະອາດຢູ່ສະເໝີປະຕິບັດວຽກຕາມຫົວໜ້າສາຍງານທີໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ເອກະສານປະກອບສະຫມັກວຽກມີດັ່ງນີ້:ໃບຍັ້ງຍືນທີ່ຢູ່, ໃບຄ້ຳປະກັນ, ບັດປະຈຳໂຕ, ສຳມະໂນຄົວໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບກວດສຸຂະພາບໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ ໃບຜ່ານງານຮູບຖ່າຍ ຂະນາດ 3x4 2ໃບທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ມາທີ່ Email: hr@laothani.com ຫລືສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສຳນັກງານໃຫ່ຍຖະໜົນກຳແພງເມືຶອງ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກົົງກັນຂ້າມກັບ ໂຮງເເຮມອາຊ່ຽນມໍພາເລດ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 4488033
Contact
Contact Name : N/A
Email : hr@laothani.com
Telephone : 030 4488033
Facebook : TOYOTA LAOTHANI
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.