108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

TOYOTA LAOTHANI

TOYOTA LAOTHANI

23 Singha Rd Phonxay Saysettha District

  • All job in this company
  • ພະນັກງານປະກັນໄພ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ຈໍາໜ່າຍລົດຍົນໂຕໂຍຕ້າ ພ້ອມທັງອາໄຫລອຸປະກອນຕົບແຕ່ງ ມາດຕະຖານພ້ອມທັງບໍລິການສູນສ້ອມແປງເຄື່ອງຍົນ ແລະ ຕົວເຄື່ອງພົນສີທີ່ທັນສະໄຫມຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍມີໂຊລູມ ແລະ ສູນບໍລິການໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 4ສາຂາ, 1ຫລວງພະບາງ ແລະ ເຊິ່ງກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງ ທັງນີ້ເພື່ອຮອງຮັບການມາໃຊ້ບໍລິການຂອງລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕະຫລອດ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນເພື່ອເຂົ້າເປັນທີມງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນຫລາຍຕຳແຫນ່ງ ແລະ ຫລາຍອັດຕາດັ່ງນີ້:ພະນັກງານທຸລະການປະກັນໄພ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ)ເງື່່ອນໄຂໃນການສະໝັກ ເພດ ຍິງ ອາຍຸ 22 – 30 ປີການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປມີທັກສະໃນການສື່ສານມີມະນຸດສໍາພັນດີ ຫ້າວຫັນ ຊື່ສັດ ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft Officeສາມາດປະສານງານລະຫວ່າງຝ່າຍຂາຍກ່ຽວກັບການຂາຍປະກັນເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະກັນໄພສະຫຸບລາຍງານ ປະຈຳວັນ ປະຈຳເດືອນ ເເລະ ປະຈຳປີກຽມພ້ອມເອກະສານກົມມະທັນປະກັນໄພສຳລັບລູກຄ້າເກັບມ້ຽນເອກະສານທີກ່ຽວກັບປະກັນໄພໄດ້ຢ່າງລະອຽດເເລະຄົບຖ້ວນເປັນຜູ້ສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້ປະກັນໄພເເກ່ລູກຄ້າສະໜອງຂໍ້ມູນຂໍສອບຖາມຈາກລູກຄ້າໄດ້ສາມາດເເກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາໄດ້ດີມັກຮັກໃນວຽກການຂາຍ ເເລະ ມິຄວາມມານະ ຕັ້ງໃຈສູງເອກະສານປະກອບສະຫມັກວຽກມີດັ່ງນີ້:CV ເເລະ Cover Letter ພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດກໍ່ໄດ້ໃບຍັ້ງຍືນທີ່ຢູ່, ໃບຄ້ຳປະກັນ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບກວດສຸຂະພາບບັດປະຈຳໂຕ, ສຳມະໂນຄົວໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນໃບຜ່ານງານຮູບຖ່າຍ ຂະນາດ 3x4 2ໃບໝາຍເຫດ: ເອກະສານທຸກໃບເເມ່ນຕ້ອງກອ໋ບປີ້ສີທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ມາທີ່ Email: hr@laothani.comສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສຳນັກງານໃຫ່ຍຖະໜົນກຳແພງເມືຶອງ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກົົງກັນຂ້າມກັບ ພັດຕະຄານອາຊ່ຽນມໍພາເລດ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 4488033 
  • ພະນັກງານທຸລະການຂາຍ  ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ຈໍາໜ່າຍລົດຍົນໂຕໂຍຕ້າ ພ້ອມທັງອາໄຫລອຸປະກອນຕົບແຕ່ງ ມາດຕະຖານພ້ອມທັງບໍລິການສູນສ້ອມແປງເຄື່ອງຍົນ ແລະ ຕົວເຄື່ອງພົນສີທີ່ທັນສະໄຫມຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍມີໂຊລູມ ແລະ ສູນບໍລິການໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 4ສາຂາ, 1ຫລວງພະບາງ ແລະ ເຊິ່ງກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງ ທັງນີ້ເພື່ອຮອງຮັບການມາໃຊ້ບໍລິການຂອງລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕະຫລອດ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນເພື່ອເຂົ້າເປັນທີມງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນຫລາຍຕຳແຫນ່ງ ແລະ ຫລາຍອັດຕາດັ່ງນີ້:ພະນັກງານທຸລະການຂາຍ ( Sale Admin ) ປະຈຳນະຄອນຫຼວງເງື່່ອນໄຂໃນການສະໝັກ ເພດ ຍິງ ອາຍຸ 22 – 30 ປີການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປມີທັກສະໃນການສື່ສານມີມະນຸດສໍາພັນດີ ຫ້າວຫັນ ຊື່ສັດ ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft Officeຕ້ອງເປັນຜູ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເເລະ ເບີ່ງສະຕອ໋ກລົດວ່າມີເທົ່າໃດ ຕ້ອງສົ່ງລາຍງານປະຈຳວັນເຮັດເອກະສານປ່ອຍລົດໃຫ້ເເກ່ພະນັກງານຂາຍເເລະຍັງເຮັດໜ້າທີເຮັດໃບປີວເປັນຜູ້ປະສານຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນດ້ານເອກະສານການຂາຍລົດຕ່າງໆເເກ່ລູກຄ້າເເລະພະນັກງານຂາຍເປັນຜູ້ກຳສະຖິຕິການຂາຍເເລະຍອດການຂາຍຂອງພະນັກງານຂາຍເເຕ່ລະຄົນອີກດ້ວຍສະຫຼຸບລາຍງານປະຈຳເດືອນ ກ່ຽວກັບການຂາຍມີຄວາມຮັກ ຫ້າວຫັນເເລະກະຕື້ລືລົ້ນ ສາມາດອົດທົນຕໍ່ໜ້າວຽກໄດ້ເປັນຍ່າງດີ ສື່ສັດ ສຸດຈະລິດຕໍ່ໜ້າວຽກສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນທຸກສະຖານະການ ເເລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ເເຮງກົດດັນເອກະສານປະກອບສະຫມັກວຽກມີດັ່ງນີ້:CV ເເລະ Cover Letter ພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດກໍ່ໄດ້ໃບຍັ້ງຍືນທີ່ຢູ່, ໃບຄ້ຳປະກັນ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບກວດສຸຂະພາບບັດປະຈຳໂຕ, ສຳມະໂນຄົວໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນໃບຜ່ານງານຮູບຖ່າຍ ຂະນາດ 3x4 2ໃບໝາຍເຫດ: ເອກະສານທຸກໃບເເມ່ນຕ້ອງກອ໋ບປີ້ສີທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ມາທີ່ Email: hr@laothani.comສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສຳນັກງານໃຫ່ຍຖະໜົນກຳແພງເມືຶອງ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກົົງກັນຂ້າມກັບ ພັດຕະຄານອາຊ່ຽນມໍພາເລດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 4488033 
  • ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຝຶກອົບຮົມ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການຫຼັງການຂາຍລົດໂຕໂຍຕ້າ ໂດຍມີ ໂຊລູມ ແລະ ສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 4ສາຂາ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ບໍລິສັດກຳລັງຂະຫຍາຍກິດຈະການດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການເຕີບໂຕໃນທຸກລະດັບຂອງການດຳເນີນກິດຈະການ ຈຶ່ງມີຄວາມປະສົງຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ທີ່ຈະເຕີບໂຕພ້ອມກັບຄອບຄົວ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ດັ່ງນີ້:ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຝຶກອົບຮົມTRAINING OFFICER ຄຸນສົມບັດ ຍິງ ອາຍຸລະຫວ່າງ 22 – 26 ປີ ວຸດທິການສຶກສາ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາສຶກສາສາດ ,ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ໃກ້ຄຽງ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 1-2ປີ ຂື້ນໄປ ມີຄວາມສາມາດຊື່ສານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ້ (MS Office) ມີມະນຸດສຳພັນດີ ການຊື່ສານດີ ບຸກຂະລິກລັກສະນະດີ,ກ້າເວົ້າ ກ້າສະແດງອອກໝ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ຜູ້ຊ່ວຍ ການກຳນົດຄວາມຈຳເປັນ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ ຜູ້ຊ່ວຍ ການກຳນົດຫຼັກສູດ ການພັດທະນາຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ ລວມເຖິງການວາງແຜນດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຂອງບໍລິສັດ ຜູ້ຊ່ວຍ ເປັນວິທະຍາກອນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍວິທະຍາກອນສຳຫຼັບການອົບຮົມໃນຫຼັກສູດຕ່າງໆ ການຕິດຕາມ ການປະເມີນ ແລະ ລາຍງານຜົນການພັດທະນາ ແລະ ຝຶດອົບຮົມທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ມາທີ່ Email: hr@laothani.comສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສຳນັກງານໃຫ່ຍຖະໜົນກຳແພງເມືຶອງ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 4488033
Contact
Contact Name : N/A
Email : hr@laothani.com
Telephone : 030 4488033
Facebook : TOYOTA LAOTHANI
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.