108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

TOYOTA LAOTHANI

TOYOTA LAOTHANI

23 Singha Rd Phonxay Saysettha

  • All job in this company
  • ພະນັກງານຫ້ອງການ Administration ພະນັກງານຫ້ອງການ Administrationເງຶ່ອນໄຂເພດ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ແລະ ບໍ່ຈໍາກັດອາຍຸການສຶກສາຈົບ ​ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປມີທັກສະໃນການສື່ສານມີມະນຸດສຳພັນດີ ຫ້າວຫັນ ສື່ສັດສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft Office ໄດ້ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ເອກສານ1. CV + ຮູ​ບ​3x4 = 1​ໃບ (ໃບ CV ຕິດຕໍ່ຮັບໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ)2. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ3. ໃບປະກາດ ຫຼີ ໃບຄະແນນ.ສອບຖາມໂທ. 021-453777E-mail: t_ohizen@hotmail.comທີ່ຢູ່ Showroom ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ (ທາງອະນຸສາວະລີ ມາ ທາດຫຼວງ ໃກ້ກັບ ກະຊວງການເງິນ) ຖະຫນົນ 23 ສິງຫາ ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ພະນັກງານການຕະຫຼາດເງຶ່ອນໄຂເພດ ຊາຍ-ຍິງອາຍຸ 20-45 ປີການສຶກສາຈົບ ​ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປມີຄວາມເປັນຜູ້້ນຳສູງ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການບໍລິຫານຈັດການມີຄວາມສາມາດດ້ານ ບັນຊີ ແລະ ຄອມພິວເຕີມີມະນຸດສຳພັນດີ ຫ້າວຫັນ ສື່ສັດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ການບໍລິການລູກຄ້າສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ມີປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 1 ປີຂົ້ນໄປເອກສານ1. CV + ຮູ​ບ​3x4 = 1​ໃບ (ໃບ CV ຕິດຕໍ່ຮັບໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ)2. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ3. ໃບປະກາດ ຫຼີ ໃບຄະແນນ.ສອບຖາມໂທ. 021-453777E-mail: t_ohizen@hotmail.comທີ່ຢູ່ Showroom ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ (ທາງອະນຸສາວະລີ ມາ ທາດຫຼວງ ໃກ້ກັບ ກະຊວງການເງິນ) ຖະຫນົນ 23 ສິງຫາ ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ພະນັກງານອະໄຫຼ່ ພະນັກງານອະໄຫຼ່ເງຶ່ອນໄຂເພດ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ແລະ ບໍ່ຈໍາກັດອາຍຸການສຶກສາຈົບ ​ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປມີທັກສະໃນການສື່ສານມີມະນຸດສຳພັນດີ ຫ້າວຫັນ ສື່ສັດສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft Office ໄດ້ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ເອກສານ1. CV + ຮູ​ບ​3x4 = 1​ໃບ (ໃບ CV ຕິດຕໍ່ຮັບໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ)2. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ3. ໃບປະກາດ ຫຼີ ໃບຄະແນນ.ສອບຖາມໂທ. 021-453777E-mail: t_ohizen@hotmail.comທີ່ຢູ່ Showroom ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ (ທາງອະນຸສາວະລີ ມາ ທາດຫຼວງ ໃກ້ກັບ ກະຊວງການເງິນ) ຖະຫນົນ 23 ສິງຫາ ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
  • ພະນັກງານຂັບລົດ ພະນັກງານຂັບລົດເງຶ່ອນໄຂອາຍຸ 20-50 ປີການສຶກສາຈົບ ​ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປຫ້າວຫັນ ສື່ສັດສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ມີປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 1 ປີຂົ້ນໄປເອກສານ1. CV + ຮູ​ບ​3x4 = 1​ໃບ (ໃບ CV ຕິດຕໍ່ຮັບໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ)2. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ3. ໃບປະກາດ ຫຼີ ໃບຄະແນນ.ສອບຖາມໂທ. 021-453777E-mail: t_ohizen@hotmail.comທີ່ຢູ່ Showroom ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ (ທາງອະນຸສາວະລີ ມາ ທາດຫຼວງ ໃກ້ກັບ ກະຊວງການເງິນ) ຖະຫນົນ 23 ສິງຫາ ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
Contact
Contact Name : -
Email : t_ohizen@hotmail.com
Telephone : 021-453777
Operation Time : -
Facebook : TOYOTA LAOTHANI
Website : -
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.