108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

TOYOTA LAOTHANI

TOYOTA LAOTHANI

23 Singha Rd Phonxay Saysettha District

  • All job in this company
  • ພະນັກງານທຸລະການຂາຍ ( Sale Admin )  ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ                                      ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ຈໍາໜ່າຍລົດຍົນໂຕໂຍຕ້າ ພ້ອມທັງອາໄຫລອຸປະກອນຕົບແຕ່ງ ມາດຕະຖານພ້ອມທັງບໍລິການສູນສ້ອມແປງເຄື່ອງຍົນ ແລະ ຕົວເຄື່ອງພົນສີທີ່ທັນສະໄຫມຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍມີໂຊລູມ ແລະ ສູນບໍລິການໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 4ສາຂາ, 1ຫລວງພະບາງ ແລະ  ເຊິ່ງກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງ ທັງນີ້ເພື່ອຮອງຮັບການມາໃຊ້ບໍລິການຂອງລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕະຫລອດ ແລະ  ຕໍ່ເນື່ອງດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນເພື່ອເຂົ້າເປັນທີມງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນຫລາຍຕຳແຫນ່ງ ແລະ ຫລາຍອັດຕາດັ່ງນີ້:ພະນັກງານທຸລະການຂາຍ ( Sale Admin ) ປະຈຳນະຄອນຫຼວງເງື່່ອນໄຂໃນການສະໝັກ ເພດ ຍິງ ອາຍຸ 22 – 30 ປີການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປມີທັກສະໃນການສື່ສານມີມະນຸດສໍາພັນດີ ຫ້າວຫັນ ຊື່ສັດ ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft Officeຕ້ອງເປັນຜູ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເເລະ ເບີ່ງສະຕອ໋ກລົດວ່າມີເທົ່າໃດ ຕ້ອງສົ່ງລາຍງານປະຈຳວັນເຮັດເອກະສານປ່ອຍລົດໃຫ້ເເກ່ພະນັກງານຂາຍເເລະຍັງເຮັດໜ້າທີເຮັດໃບປີວເປັນຜູ້ປະສານຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນດ້ານເອກະສານການຂາຍລົດຕ່າງໆເເກ່ລູກຄ້າເເລະພະນັກງານຂາຍເປັນຜູ້ກຳສະຖິຕິການຂາຍເເລະຍອດການຂາຍຂອງພະນັກງານຂາຍເເຕ່ລະຄົນອີກດ້ວຍສະຫຼຸບລາຍງານປະຈຳເດືອນ ກ່ຽວກັບການຂາຍມີຄວາມຮັກ ຫ້າວຫັນເເລະກະຕື້ລືລົ້ນ ສາມາດອົດທົນຕໍ່ໜ້າວຽກໄດ້ເປັນຍ່າງດີ ສື່ສັດ ສຸດຈະລິດຕໍ່ໜ້າວຽກສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນທຸກສະຖານະການ ເເລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ເເຮງກົດດັນເອກະສານປະກອບສະຫມັກວຽກມີດັ່ງນີ້:CV ເເລະ Cover Letter ພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດກໍ່ໄດ້ໃບຍັ້ງຍືນທີ່ຢູ່, ໃບຄ້ຳປະກັນ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບກວດສຸຂະພາບບັດປະຈຳໂຕ, ສຳມະໂນຄົວໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນໃບຜ່ານງານຮູບຖ່າຍ ຂະນາດ 3x4 2ໃບໝາຍເຫດ: ເອກະສານທຸກໃບເເມ່ນຕ້ອງກອ໋ບປີ້ສີທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ມາທີ່ Email: hr@laothani.comສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສຳນັກງານໃຫ່ຍຖະໜົນກຳແພງເມືຶອງ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກົົງກັນຂ້າມກັບ ພັດຕະຄານອາຊ່ຽນມໍພາເລດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 4488033
  • ພະນັກງານທຸລະການປະກັນໄພ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ຈໍາໜ່າຍລົດຍົນໂຕໂຍຕ້າ ພ້ອມທັງອາໄຫລອຸປະກອນຕົບແຕ່ງ ມາດຕະຖານພ້ອມທັງບໍລິການສູນສ້ອມແປງເຄື່ອງຍົນ ແລະ ຕົວເຄື່ອງພົນສີທີ່ທັນສະໄຫມຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍມີໂຊລູມ ແລະ ສູນບໍລິການໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 4ສາຂາ, 1ຫລວງພະບາງ ແລະ  ເຊິ່ງກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງ ທັງນີ້ເພື່ອຮອງຮັບການມາໃຊ້ບໍລິການຂອງລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕະຫລອດ ແລະ  ຕໍ່ເນື່ອງດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນເພື່ອເຂົ້າເປັນທີມງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນຫລາຍຕຳແຫນ່ງ ແລະ ຫລາຍອັດຕາດັ່ງນີ້:ພະນັກງານທຸລະການປະກັນໄພ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ)ເງື່່ອນໄຂໃນການສະໝັກ ເພດ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸ 22 – 30 ປີການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປມີທັກສະໃນການສື່ສານມີມະນຸດສໍາພັນດີ ຫ້າວຫັນ ຊື່ສັດ ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft Officeສາມາດປະສານງານລະຫວ່າງຝ່າຍຂາຍກ່ຽວກັບການຂາຍປະກັນເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະກັນໄພສະຫຸບລາຍງານ ປະຈຳວັນ ປະຈຳເດືອນ ເເລະ ປະຈຳປີກຽມພ້ອມເອກະສານກົມມະທັນປະກັນໄພສຳລັບລູກຄ້າເກັບມ້ຽນເອກະສານທີກ່ຽວກັບປະກັນໄພໄດ້ຢ່າງລະອຽດເເລະຄົບຖ້ວນເປັນຜູ້ສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້ປະກັນໄພເເກ່ລູກຄ້າສະໜອງຂໍ້ມູນຂໍສອບຖາມຈາກລູກຄ້າໄດ້ສາມາດເເກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາໄດ້ດີມັກຮັກໃນວຽກການຂາຍ ເເລະ ມິຄວາມມານະ ຕັ້ງໃຈສູງເອກະສານປະກອບສະຫມັກວຽກມີດັ່ງນີ້:CV ເເລະ Cover Letter ພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດກໍ່ໄດ້ໃບຍັ້ງຍືນທີ່ຢູ່, ໃບຄ້ຳປະກັນ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບກວດສຸຂະພາບບັດປະຈຳໂຕ, ສຳມະໂນຄົວໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນໃບຜ່ານງານຮູບຖ່າຍ ຂະນາດ 3x4 2ໃບໝາຍເຫດ: ເອກະສານທຸກໃບເເມ່ນຕ້ອງກອ໋ບປີ້ສີທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ມາທີ່ Email: hr@laothani.comສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ສຳນັກງານໃຫ່ຍຖະໜົນກຳແພງເມືຶອງ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກົົງກັນຂ້າມກັບ ພັດຕະຄານອາຊ່ຽນມໍພາເລດ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 4488033 
Contact
Contact Name : N/A
Email : hr@laothani.com
Telephone : 030 4488033
Facebook : TOYOTA LAOTHANI
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.