108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Thangon Road Hai Village Saythani Disctrict

  • All job in this company
  • Maintenance Supervisor ໂອກາດໃນການຮ່ວມງານ ກັບ ບໍລິສັດເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກໂຄຄາ-ໂຄລາ ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃນລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012, ເປັນຜູ້ຜະລິດ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍນໍ້າແລະເຄື່ອງດື່ມອັດລົມ ໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຍັງຕ່າງປະເທດ, ເປັນ ໜື່ງໃນບໍລິສັດຂະໜາດໃຫ່ຍລະດັບໂລກ ທີ່ກຳລັງພັດທະນາແລະຈະເລີນເຕີບໂຕໃນ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາກຳລັງຕ້ອງການຄົນຮຸ່ນໃຫ່ມ ທີ່ມີຄວາມສາມາດແລະຄວາມກະຕືລືລົ້ນເຂົ້າມາຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ.ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 31 ເດືອນ ຕຸລາ 2017ບ່ອນປະຈຳການ ບ້ານໄຮ່, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງຜູ້ຄວບຄຸມໜ່ວຍງານສ້ອມບຳລຸງ (Maintenance Supervisor) 1 ຕຳແໜ່ງ ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ຕິດຕາມ, ກວດສອບ ແລະ ປະສານງານນໍາຝ່າຍຜະລິດ ເພື່ອຫຼຸດເວລາເຄື່ອງຈັກເປເພໃນຂະບວນການຜະລິດ; ປະສານງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ເຄື່ອງຈັກໃນພື້ນທີ່ ການຜະລິດຕາມຄຳຊັ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸ ຕາມມາດຕະຖານ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງສູງສຸດ; ຕິດຕາມ ການເຮັດວຽກ ໜ່ວຍງານສ້ອມບຳລຸງ ທັງກົນຈັກແລະໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄປຕາມແຜນການສ້ອມບຳລຸງປະຈຳເດືອນ,ປະຈຳ3ເດືອນ,ປະຈຳເຄິ່ງປີແລະປະຈຳປີ; ປະສານງານລະຫວ່າງ ຝ່າຍສ້ອມບຳລຸງແລະຝ່າຍຜະລິດໃນການແກ້ໄຂປັນຫາ, ປ້ອງກັນປັນຫາເຫດການທີ່ຈະເກີດ ແລະ ລວມໄປເຖິງ ການປັບປຸງແບບຕໍ່ເນື່ອງ; ໃຫ້ປະສານ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ຂອງພະນັກງານ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງງານສ້ອມບຳລູງເຄື່ອງຈັກ; ໃຫ້ໝັ້ນໃຈ ເລື່ອງສຸກຂະອາ ນະໄມ, ຮັກສາຄວາມສະອາດໃນພື້ນທີ່ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນພື້ນທີ່ການເຮັດວຽກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບຫຼັກເກນແລະວິທີການທີ່ດີໃນການຜະລິດອາຫານ(GMP); ພັດທະນາພະນັກງານສ້ອມບຳລຸງໝົດທຸກຄົນ ໃຫ້ມີທັກສະໃນການບຳລຸງສ້ອມເຄື່ອງຈັກຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ. ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ:ຊາຍ/ຍິງ; ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີ ຫລື ປະລິນຍາໂທ ໃນສາຂາ ກົນຈັກ, ໄຟຟ້າ; ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນພາກສ່ວນສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກຂອງໂຮງງານມາກ່ອນ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ໃນການວາງແຜນການສ້ອມບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກ; ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft office, AutoCAD and Sketchup; ມີປະສົບການເຮັດວຽກກັບທີມງານ, ມີພາວະການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ສາມາດນໍາພາທີມໄດ້; ການບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສາງອາໄຫຼ; ສາມາດເວົ້າ, ຂຽນ ແລະ ສື່ສານເປັນພາອັງກິດໄດ້.ບໍລິສັດພວກເຮົາ ມີການຝຶກອົບຮົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີປະກັນໄພຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດ ມີເງິນຄ່າອາຫານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ,ຖ້າໃຜສົນໃຈສາມາດ ສົ່ງ ປະຫວັດເຮັດວຽກ ແລະ ຈົດໝາຍສະໝັກເລົ່າປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງທ່ານ ທາງອີເມລ Recruitment@laoscoke.com ຫລື ເຂົ້າມາຢື່ນດ້ວຍຕົນເອງ ໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂຄຄາ-ໂຄລາ ບອ໊ຕຕລິງ ຈຳກັດ ບ້ານ ໄຮ່ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕິດຕໍ່ 021-781-000.
Contact
Contact Name : N/A
Email : recruitment@laoscoke.com
Telephone : 021-781-000
Operation Time : -
Facebook : -
Website : -
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.