108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ບໍລິສັດເອັນເອັນຊີ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດເອັນເອັນຊີ ຈຳກັດ

N/A Savang Village Chanthabouly District

  • All job in this company
  • ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ທ່ານຕ້ອງການຢາກເປັນ Marketing ເພື່ອພັດທະນາເຄື່ອຄ່າຍຮ້ານກາເຟອັນດັບໜຶ່ງຂອງ ຫວຽດນາມຢູ່ທີ່ທ້ອງຕະຫຼາດຂອງລາວບໍ່ ? 1. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ.ໂຄສະນາໃຫ້ Brand ກາເຟອັນດັບ 1 ຂອງຫວຽດນາມ - ຍີ່ຫໍ້ Trung Nguyên E Coffee.ໂຄສະນາໃຫ້ເຄື່ອຄ່າຍຮ້ານກາເຟ Trung Nguyên E Coffee ຊຶ່ງຈະສ້າງຂຶ້ນຢູ່ທີ່ທ້ອງຕະຫຼາດຂອງລາວ.ບ່ອນເຮັດວຽກ: ຫ້ອງການຂອງບໍລິສັດ NNC  ທີ່ ບ້ານໂຊກຄຳ, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ເຊິ່ງຈະໄດ້ໄປເຮັດວຽກທີ່ ສ.ສ ຫວຽດນາມ 1 – 4 ຄັ້ງ/ປີ, ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ 3 – 12 ຄັ້ງ/ປີ.ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ:ການຝຶກອົບຮົມຢູ່ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມທີມ Marketing ທີ່ຫວຽດນາມຈະໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍ, ຮັກແພງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລາຍໄດ້ທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງມີ:ຮູ້ນຳໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມ ແລະ ພາສາລາວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ (ຟັງ , ເວົ້າ , ອ່ານ , ຂຽນ)ຈົບການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ. ມີຄວາມມັກຮັກວຽກງານດ້ານ Marketing, ການໂຄສະນາ.ຜູ້ທີ່ສົນໃຈກະລຸນາສົ່ງຊີວະປະຫວັດ CV( ບອກລະອຽດກ່ຽວກັບປະຫວັດການສຶກສາ , ປະສົບການເຮັດວຽກ , ເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງການຫາກໄດ້ຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດ NNC , ເງິນເດືອນຫຼັງຈາກ 1 ປີ, 2 ປີ, 3 ປີ) ພ້ອມ Scan ຫຼື ຕິດຄັດຮູບຖ່າຍໃບປະກາດ , ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ , ໃບຢັ້ງຢືນການເຮັດວຽກ.ສົ່ງມາທີ່ Email: No.bounthaphone@gmail.comເບີ What’s app: +8562093848799ເບີໂທ : 020 56808469ເປີດຮັບເອກະສານຈົນເຖິງວັນທີ 29/01/2020
  • ພະນັກງານໂຄສະນາອອນໄລ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ດ່ວນບໍລິສັດ ເອັນເອັນຊີ (ຮ່ວມການຄ້າລາວ-ຫວຽດ) ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ:ພະນັກງານໂຄສະນາ ອອນໄລ: 01 ຕຳແຫນ່ງ. ຊາຍ/ຍິງ. ອາຍຸ 24 – 30ປີຮູ້ໃນການອອກແບບຕ່າງໆຂັ້ນພື້ນຖານ.ມັກຮັກໃນການໂຄສະນາຂາຍທາງອອນໄລ.ຖ້າໄດ້ພາສາຫວຽດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດມີພາຫະນະເປັນຂອງຕົວເອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດ. ໄດ້ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ, ມີ ໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້ ເພື່ອການພັດທະນາຕົນເອງ.ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ບ້ານ ໂຊກຄຳ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.ຜູ້ທີ່ສົນໃຈກະລຸນາສົ່ງຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ປະສົບປະການໃນການເຮັດວຽກ (ເປັນພາສາ ລາວ/ຫວຽດນາມ ຫຼືອັງກິດ) ມາຕາມທີ່ຢູ່ອີເມວ: No.bounthaphone@gmail.com, (020 56808469)ກຳນົດສົ່ງເອກກະສານສະໝັກງານບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 29/01/2020.
Contact
Contact Name : N/A
Email : ngothominh.nncpharma@gmail.com
Telephone : 021 260 558; 020 553 96912
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.