108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ບໍລິສັດການຢາເອັນເອັນຊີ ແລະ ບໍລິສັດໄຊງ່ອນ - ວຽງຈັນ

ບໍລິສັດການຢາເອັນເອັນຊີ ແລະ ບໍລິສັດໄຊງ່ອນ - ວຽງຈັນ

N/A Savang Village Chanthabouly District

  • All job in this company
  • ພະນັກງານຂັບລົດ ສົ່ງເຄື່ອງ ແລະ ຊ່ວຍສາງ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນບໍລິສັດ ເອັນເອັນຊີ ຟາກມາ ຈຳກັດ ( ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - ຫວຽດນາມ )ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານໃນຕໍາແໜ່ງລຸ່ມນີ້ : ພະນັກງານ ຂັບລົດ ສົ່ງເຄື່ອງ ແລະ ຊ່ວຍສາງ ຈໍານວນ 03 ຕໍາແໜ່ງ ( ເພດຊາຍ ) : ມີຄວາມດຸໝັ່ນຫ້າວຫັນໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນໃນການເຮັດວຽກ ສາມາດອ່ານພາສາ ຄາລາໂອເກະ ໄດ້ ຕ້ອງຮູ້ຂັບລົດໃຫ່ຍ ( ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ B,C ) ເງິນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນ 1,8000,000 – 2,400,000 ກີບຖ້າທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈກະລຸນາສົ່ງເອກະສານສະໝັກວຽກຕ່າງໆຕາມທີ່ຢູ່ Email ນີ້: ngothominh.nncpharma@gmail.com ຫຼື ສົ່ງເອກະສານມາໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້:ຖະໜົນທົ່ງສ້າງນາງ ,ບ້ານສະຫວ່າງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.Tel : 020 9596 9235 , 021 260558     
Contact
Contact Name : N/A
Email : sgvtquan@gmail.com
Telephone : 021 260 558; 020 553 96912
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.