108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

SNK Lao Cooperation Sole Co., Ltd

SNK Lao Cooperation Sole Co., Ltd

lane , T2 Rd Rd., villageSibounheuang, subdistrict, Chanthabouly district, 14

  • All job in this company
  • ວິຊາ​ການ​ນ້ຳປະປາ (Water system Engineer) ປະກາດ​ຮັບ​ສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ​ເອັດ​​ເອັນ​ເຄ ລາວ ຄໍ​ໂປ​ເຮ​ຊັ້ນ ຈຳກັດ​ຜູ້ດຽວທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ສີ​ບຸນ​ເຮືອງ ​ເມືອງ​ຈັນທະ​ບູລີ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບໍລິສັດ ​ເອັດ​​ເອັນ​ເຄ ລາວ ຄໍ​ໂປ​ເຮ​ຊັ້ນ ຈຳກັດ​ຜູ້ດຽວ  ​ເຊິ່ງ​ເປັນ ບໍລິສັດ​ກໍ່ສ້າງ ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ເພື​່ອນຮ່ວມ​ງານ, ມີ​ລາຍ​ລະອຽດດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້: ຕຳແໜ່ງ:  ວິຊາ​ການ​ນ້ຳປະປາ Position: Water system Engineerໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຜູ້​ສະໝັກ: Duty and resposibilities: ​ຄຸມ​ວຽກ​ໃນ​ສະໜາມກໍ່ສ້າງ( ວຽກລະບົບ​ ນ້ຳປະປາ ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໄດ້) Control work at field (related to water system) ວາງ​​ແຜນ ​ແລະ ຈັດ​ຕາຕະລາງ ​ ການ​ຕິດຕັ້ງ ລະບົບ​ ນ້ຳ​ ໄດ້ Plan and schedule water system installation ອອກ​ແບບ​ລະບົບ​ນ້ຳ  ຕຶກ​ອາຄານ​ໄດ້ Design-drawing water system of building ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ​ ກ່ຽວກັບ​ ​ແລະ ກວດ​ສອບ ລະບົບ​ນໍ້າ​ໄດ້. Consult and examine water system ​ແກ້​ໄຂບັນຫາ​ທີ່​ກ່ຽວກັບ ​ລະບົບ​ຂອງ​ນ້ຳ ​ໄດ້ Solve problems related to water ເຮັດ​ລາຍ​ງານວຽກທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ລະບົບ ນ້ຳ​ໄດ້ ​ເປັນ ລາຍ​ວັນ, ອາທິດ​ ​ແລະ ​ເປັນ​ເດືອນ​ໄດ້ Report daily, weekly and monthlyເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຜູ້​ສະໜັກ: Required Qualification ເພດ​ຊາຍ Male ສາມາດ​ ວາງ​ແຜນຜັງ ​ແລະ ລະບົບ ​ນ້ຳປະປາ  ຕຶກ​ອາຄານ​ໄດ້ Able to plan building water system installation ມີ​ວຸດ​ທິຈົບ​ໃນ​ສາຂາ ວິສະວະກອນ ​ລະບົບນ້ຳປະປາ ຊັ້ນສູງ ຂຶ້ນໄປ ​ແລະ ສາຂາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ Graduate from water enginnering or related field (Deploma or hight degree) ມີ​ປະສົບ​ການ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ຂື້ນ​ໄປ. 3 year or more experience in related work ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່ໜ້າວຽກ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສາມ​ັກຄີ, ສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​​ເປັນທີ​ມ​ໄດ້. Able to work as a team and have responsibility for work ມີຄວາ​ມສາມາດ​ສື່ສານ ( ​ເວົ້າ/ຂຽນ/ອ່ານ​/ຟັງ) ພາສາ​ອັງກິດ ​ແລະ ພາສາ​ອື່ນໆ. Able to spear/write/read/listen english or other languagues. ມີ​ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ້ ສ້າງ​ບົດ​ລາຍ​ງານໜ​້າວຽກ​ໄດ້ Able to use computer and report work. ທ່ານ​ໃດ​ສົນ​ໃຈ​ສາມາດ ຕິດຕໍ່​ໄດ້​ທີ່ : 021 261645 ​ແຟັກ 021 260458  ຫຼື ສາມາດ​ສົ່ງ​ປະຫວັດຂອງ​ທ່ານ​ມາ​ທາງ ອີເມ​ວ ນາງ ນາລີ ພາກ  pria8924@hotmail.com, snklaos@gmail.com, hyundaialulaos@gmail.com
  • Assistant Quality Control ປະກາດ​ຮັບ​ສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ​ເອັດ​​ເອັນ​ເຄ ລາວ ຄໍ​ໂປ​ເຮ​ຊັ້ນ ຈຳກັດ​ຜູ້ດຽວທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ສີ​ບຸນ​ເຮືອງ ​ເມືອງ​ຈັນທະ​ບູລີ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບໍລິສັດ ​ເອັດ​​ເອັນ​ເຄ ລາວ ຄໍ​ໂປ​ເຮ​ຊັ້ນ ຈຳກັດ​ຜູ້ດຽວ  ​ເຊິ່ງ​ເປັນ ບໍລິສັດ​ກໍ່ສ້າງ ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ເພື​່ອນຮ່ວມ​ງານ, ມີ​ລາຍ​ລະອຽດດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້: ຕຳແໜ່ງ : Assistant Quality Control  Position: Assistant  Quality Controlໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຜູ້​ສະໝັກ: Duty and resposibilities: ສາ​ມາດວາງ​ແຜນ​ງົບປະມານ ​ແລະ ຄິດ​ໄລ່ ​​ໃບ​ປະມານ​ລາຄາ ກໍ່ສ້າງ​ໄດ້ດີ. Plan budget and calculate BOQ for construction project ສາມ​າດຄວາມ​ຄຸມ​ຈຳນວນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຂອງ​ວັດ​ສະດຸ​ໄດ້ Control quantity of material ເຮັດ​ລາຍ​ງານວຽກທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ​ເປັນ ລາຍ​ວັນ, ອາທິດ​ ​ແລະ ​ເປັນ​ເດືອນ​ໄດ້ Report daily, weekly and monthly ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ​ກ່ຽວກັບ​ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ວັດ​ສະດຸ​ໄດ້ Consult related quantity of the material ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຜູ້​ສະໜັກ: Required Qualification ​ຊາຍ male ມີ​ວຸດ​ທິຈົບ​ປະລິນຍາ​ຕີ ສາຂາ ວິສະວະກອນ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ສາຂາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ Graduate from Civil engineer or related fields ມີ​ປະສົບ​ການ 5 ປີ ຂຶ້ນ​ໄປ ຈະ​ພິຈາລະນາ​ເປັນ​ພິ​ເສ​ດ Have 5 or more experience in this field ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂປ​ແກມ Microsolf office , Autocad, Sketchup, 3D max Able to use Microsolf office , Autocad, Sketchup, 3D max ຮູ້ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງແບບ ( BOQ) ແລະ ງົບປະມານໄດ້ Able to calculate BOQ and budget ຮູ້ກ່ຽວກັບລາຄາສິນຄ້າວັດສະດຸ ແລະ ລາຄາແຮງງານ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ ເປັນຍ່າງດີ Knows cost of material and labor related to construction ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງສັນຍາ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ແລະ ການປະມູນໂຄງການກໍ່ສ້າງ Aknowledge of Construction related contract, document and BOQ ສາມາດກວດສອບໜ້າວຽກຕ່າງໆ ກັບການກໍ່ສ້າງ ໄດ້ Able to examine construction work ສາມາດ​ເຮັດ​ລາຍ​ງານວຽກປະຈຳ​ວັນ, ອາທິດ​ ​ແລະ ​ເປັນ​ເດືອນ​ໄດ້ Able to report daily, weekly and monthlyທ່ານ​ໃດ​ສົນ​ໃຈ​ສາມາດ ຕິດຕໍ່​ໄດ້​ທີ່ : 021 261645 ​ແຟັກ 021 260458  ຫຼື ສາມາດ​ສົ່ງ​ປະຫວັດຂອງ​ທ່ານ​ມາ​ທາງ ອີເມ​ວ ນາງ ນາລີ ພາກ  pria8924@hotmail.com, snklaos@gmail.com, hyundaialulaos@gmail.com
  • ພະນັກງານ ອອກແບບ ຕົບແຕ່ງພາຍໃນຕຶກອາຄານ(Architech) ປະກາດ​ຮັບ​ສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດ ​ເອັດ​​ເອັນ​ເຄ ລາວ ຄໍ​ໂປ​ເຮ​ຊັ້ນ ຈຳກັດ​ຜູ້ດຽວທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ສີ​ບຸນ​ເຮືອງ ​ເມືອງ​ຈັນທະ​ບູລີ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບໍລິສັດ ​ເອັດ​​ເອັນ​ເຄ ລາວ ຄໍ​ໂປ​ເຮ​ຊັ້ນ ຈຳກັດ​ຜູ້ດຽວ  ​ເຊິ່ງ​ເປັນ ບໍລິສັດ​ກໍ່ສ້າງ ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ເພື​່ອນຮ່ວມ​ງານ, ມີ​ລາຍ​ລະອຽດດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:​ ຕຳ​ແໜ່ງ: ພະນັກງານ ອອກແບບ ຕົບແຕ່ງພາຍໃນຕຶກອາຄານ ​ Position: Architechໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຜູ້​ສະໝັກ: Duty and resposibilities: ສາມາດ​ແຕ້ມ ​ແລ​ະ ອອກ​ແບບ ການ​ຕົບ​ແຕ່ງ​ພາຍ​ໃນ​​ໄດ້. Interior design drawing ສາມາດ​ແກ້​ໄຂ ງານ​ອອກ​ແບບ​ໄດ້ Design modification ສາມາດ​ຮັບ​ມື ​ແລະ ​ໄກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ກັບ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ໄດ້ Able to solve problems and cooprate with subcontractor ສາມາດກວດສອບໜ້າວຽກຕ່າງໆ ກັບການກໍ່ສ້າງ ໄດ້ Able to examine construction work ສາມາດ​ເຮັດ​ລາຍ​ງານວຽກປະຈຳ​ວັນ, ອາທິດ​ ​ແລະ ​ເປັນ​ເດືອນ​ໄດ້ Able to report daily, weekly and monthly​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຜູ້​ສະໜັກ: Required Qualification ​ເພດ​ຊາຍ Male ມີ​ວຸດ​ທິຈົບ​ໃນ​ສາຂາ ວິສະວະກອນ, ສະຖາປັດ ແລະ ສາຂາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ Graduate from Engineering, architecture or related fields ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສາມາດນຳ​ໃຊ້​ໂປ​ແກມ Autocad, Sketchup, 3D max ​ເປັນ​ຍ່າງ​ດີ Able to use Autocad, Sketchup, 3D max ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ Have three or more experience in related work ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຊອບ​ຕໍ່ໜ້າວຽກ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສາມ​ັກຄີ, ສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​​ເປັນທີ​ມ​ໄດ້. Able to work as a team and have responsibility for work ສາມ​າດ​ເຮັດ​ວຽກກັບ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຈາກຫຼາຍທີ່ ທີ່​ຕ່າງ​ກັນ​ໄດ້ Able to work with foreignersທ່ານ​ໃດ​ສົນ​ໃຈ​ສາມາດ ຕິດຕໍ່​ໄດ້​ທີ່ : 021 261645 ​ແຟັກ 021 260458  ຫຼື ສາມາດ​ສົ່ງ​ປະຫວັດຂອງ​ທ່ານ​ມາ​ທາງ ອີເມ​ວ ນາງ ນາລີ ພາກ  pria8924@hotmail.com, snklaos@gmail.com, hyundaialulaos@gmail.com
Contact
Contact Name : -
Email : pria8924@hotmail.com;snklaos@gmail.com;hyundaialulaos@gmail.com
Telephone : 021 261645
Operation Time : -
Facebook : -
Website : -
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.