108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

Asean Road Sibounheuang Chanthabouly

  • All job in this company
  • Assistant Manager-Legal/Risk Management & Compliance Departments AEON Leasing Service (Lao) Company., Limited is a globally recognized financial services company and our brand and logo are distinguishable in numerous businesses in more than 13 countries in Asia. We are expanding our business and we are seeking highly motivated, experienced, professional individuals to be a part of “AEON” in Vientiane Capital, Lao PDR. With a brand-new office location, competitive salary and benefits, employee welfare package, and an opportunity to work with a financial industry leader in Asia. If you are interested in professional growth and a career challenge, contact us about the opportunities available to join our team!Legal/Risk Management & Compliance DepartmentsPosition/Title: Assistant ManagerDuties & Responsibilities:Draft, review and revise all kinds of commercial contracts and various forms of agreements or legal documentation.Negotiate on legal terms and conditions of contracts and any legal documentations, advise on new business ventures and transaction matters.Coordinate and contact with all internal departments, government authorities and external counsel in Thailand and overseas.Review and revise the Company's procedural manuals, agreements, internal policies. and reports.Strategize with the Company's Executives regarding legal issues that affect the Company.Develop in depth subject matter expertise in legal and compliance to benefit the business.Identify, manage, and provide solutions to potential risks and ensure compliance.Resolve issues and disputes, minimize potential for litigation, and foster protection of the Company's reputation.Stay abreast of legal developments affecting the Company, its clients and its industry and synthesize the information to incorporate it into the Company's business goals.Draft, prepare, and assemble monthly reports related to Legal topics concerning the Company.Ensure general supervision, adjustment, guidance/advising of related divisions/subsidiaries on integrated risk management.Disseminate written policies and procedures related to Departmental activities and provide corresponding training.Maintain detailed records and documentation of Legal-related activities.Collaborate with the Human Resources Department to ensure the implementation of consistent disciplinary action strategies in cases of compliance standards violationsQualifications:Bachelors’ Degree/College Degree; Preferably in Law, Finance or Business Administration.Minimum of 2-5 years working experience in relevant field or Finance.At least few years of experience at management level in the field of business law, contract negotiation/drafting.Good command of both spoken and written English;Ability to translate documents from Lao into Lao and English into Lao.High commitment, accountability, and responsibility.Ability to work independently and on a team at a high level.
  • ພະນັກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ ຮັບຜິດຊອບໃນການແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ ບໍລິສັດ ອີອອນ ບໍລິການ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ, ພວກເຮົາເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ຊື່ຂອງພວກເຮົາກໍ່ເປັນຊື່ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງທຸລະກິດຫຼາຍແບບໃນຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບອາຊີ. ປະຈຸບັນພວກເຮົາກຳລັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ກຳລັງຊອກຫາຜູ້ສະໝັກວຽກທີ່ມີຄວາມສາມາດເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດ “ອີອອນ” ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບຜົນຕອບແທນທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ສົດໄສສຳລັບທ່ານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຮ່ວມນຳການເຕີບໃຫຍ່ທີ່ທ້າທາຍຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ.ຮັບສະໝັກພະນັກງານຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ ຮັບຜິດຊອບໃນການແປພາສາຍີ່ປຸ່ນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກ:ແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ-ລາວ, ລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ ລະຫວ່າງຜູ້ບໍລິຫານກັບພະນັກງານ ແລະ ແປພາສາຢີ່ນປຸ່ນເວລາທີ່ມີການປະຊຸມຕ່າງໆສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານຂອງພະແນກບໍລິຫານຈັດການທົ່ວໄປເຊັ່ນວ່າ:ດູແລ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາຫ້ອງການຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການກອງປະຊຸມທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ (ຕັ້ງເວລາ, ບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະອື່ນໆ)ຄວບຄຸມຄົນຂັບລົດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ລົດຂອງບໍລິສັດວຽກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ່ສະໝັກ:ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍອາຍຸ 23-35ປີຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປໃນສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ບັນຊີ-ການເງີນ, ການຕະຫລາດ ຫລື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບສາມາດອ່ານ ແລະ ເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານຄອມພິວເຕີໃນ MS Office ແລະ Power pointສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມສຳພັນທີ່ດີ ແລະ ມີທັກສະທີ່ຄ່ອງແຄ້ວຖ້າມີປະສົບການດ້ານໃດດ້ານໜື່ງຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ວິທີການສະໝັກ: ເອກະສານປະກອບການສະໝັກ:ສຳເນົາໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ, 3. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, 4. ໃບແຈ້ງໂທດ, 5. ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ, 6. ຮູບ 3x4 2ໃບ, 6. ໃບຜ່ານງານ ແລະ ອື່ນໆ (ຖ້າມີ)ທ່ານສາມາດສົ່ງອີເມວເປັນພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດ (ພ້ອມດ້ວຍລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ທ່ານສະໝັກໃຫ້ລະອຽດ) ແລ້ວສົ່ງມາທີ່ອີເມວrecruitment@aeonlao.com.laຫຼື ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນເອົາເອກະສານການສະໝັກ ຫຼື ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ອີອອນ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ, ຕັ້ງຢູ່ ຕຶກສະກາຍຊີຕີ, ຊັ້ນ 1 ແລະ ຊັ້ນ 3, ຖະໜົນ ອາຊຽນ, ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສຳພາດ.
Contact
Contact Name : N/A
Email : recruitment@aeonlao.com.la
Telephone : 021 261 010 - 0
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.