108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

New Concept Consulting Sole Co, Ltd

New Concept Consulting Sole Co, Ltd

Unit13 Sibounheuang Rd Sibounheuang Chanthabouly

  • All job in this company
  • ຮອງຜູ້ຈັດການການຕະຫຼາດ  ຮັບ​ສະ​ໝັກພະນັກງານບໍ​ລິ​ສັດ​: ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ເອັນຊີຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (New Concept Consulting Sole Co​, Ltd)ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົມສີບຸນເຮືອງ, ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ໜ່ວຍ​13​, ເມືອງຈັນທະບູລີ​, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ.ບໍລິສັດເອັນຊີຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຊີ່ງເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຫວຍທາງໂທລະສັບມືຖື (ຫວຍ SMS) ແລະ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຫວຍຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40, ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ, ຈໍານວນ 3 ຕຳແໜ່ງ, ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຈັດການການຕະຫຼາດ.ບໍລິສັດເອັນຊີຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວໜ້າວຽກລວມ:ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລວມວຽກງານການຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດເອັນຊີຊີ ໂດຍສະເພາະ ການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຂອງບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດ, ລວມທັງເສີມສ້າງພາບພົດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ, ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບອຳນວຍການຝ່າຍທຸລະກິດ, ພາຍໄຕ້ການຊີ້ນຳຂອງປະທານບໍລິສັດ, ເຊີ່ງມີໜ້າວຽກລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຕະຫຼາດ, ສ້າງແຜນການຕະຫຼາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຖານທຸລະກິດ ຂອງທຸກຜະລິດຕະພັນທີ່ຂຶ້ນກັບ ບໍລິສັດເອັນຊີຊີ. ສ້າງແຜນກິດຈະກຳການຕະຫຼາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຂາຍ ບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ໂດຍປະສານງານຢ່າງໄກ້ຊິດ ກັບບັນດາຜູ້ຈັດການຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນກິດຈະກຳລວມຂອງຝ່າຍທຸລະກິດ. ປະສານງານກັບບັນດາສຳນັກງານ ຫຼື ອົງການກ່ຽວກັບສື່ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຕະຫຼາດ. ພົບປະ ແລະ ຊອກຫາລູກຄ້າໃໝ່ໆ ແລະ ຊອກຊ່ອງທາງໃນການຂະຫຍາຍຖານທຸລະກິດ ຕາມແຜນສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ. ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ຄູ່ແຂ່ງທຸລະກິດປະເພດດຽວກັັນ ແລະ ຊ່ວຍກະກຽມບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຕະຫຼາດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການວິເຄາະ ແລະ ສ້າງແຜນສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ທັນສະພາບ. ກະກຽມເນື້ອໃນ ແລະ ອອກແບບ ສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆ ເພື່ອໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: ໃບປິວ, ປ້າຍຕັ້ງໂຕ໊ະ, ເສື້ອ ແລະ ອື່ນໆ. ຊ່ວຍໃນການຈັດ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະກຳ ຕາມແຜນສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດລວມຂອງບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: ການຈັດໂປຣໂມຊັນ, ກິດຈະກຳໂຄສະນາ ແລະ ອື່ນໆ ທັງໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່. ສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດ, ພ້ອມທັງສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃນການຕອບຄຳຖາມ ຫຼື ຂໍ້ສົງໃສໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນພາຍນອກ, ໂດຍຜ່ານ Social Network ແລະ ສື່ຕ່າງໆ. ປະຕິບັດໜ້າວຽກອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອຳນວຍການຝ່າຍທຸລະກິດ ແລະ ປະທານບໍລິສັດ.ຄວາມສາມາດ: ປະລິນຍາຕີ ດ້ານການຕະຫຼາດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາວິຊາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຕະຫຼາດ ລະດັບສູງ. ສາມາດນຳໃຊ້ MS Office (Word, Excel…) ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ມີທັກຊະໃນການສຳຫຼວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດວິເຄາະຂັ້ນພື້້ນຖານ. ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມອົດທົນ, ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ໄດ້. ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ ຍິ່ງເປັນການດີ.ຜູ້ສົນໃຈສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍສະໝັກງານ ພ້ອມດ້ວຍຊີວະປະຫວັດຂອງທ່ານຜ່ານທາງ email address at: done1987@hotmail.com ຫຼື​ ມາສົ່ງດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງ ​ຕາມທີ່​ຢູ່ ຂອງ ບໍລິສັດ​ ຂ້າງ​ເທິງ ( ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 30/06/2017). ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ​ສາ​ມາດ​ໂທສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ 021-264177 (ຕິດຕໍ່ ນາງ ດອນແກ້ວ)​.
  • ວິຊາການ ການຕະຫຼາດ ຮັບ​ສະ​ໝັກພະນັກງານບໍ​ລິ​ສັດ​: ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ເອັນຊີຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (New Concept Consulting Sole Co​, Ltd)ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົມສີບຸນເຮືອງ, ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ໜ່ວຍ​13​, ເມືອງຈັນທະບູລີ​, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ.ບໍລິສັດເອັນຊີຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຊີ່ງເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຫວຍທາງໂທລະສັບມືຖື (ຫວຍ SMS) ແລະ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຫວຍຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40, ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ, ຈໍານວນ 3 ຕຳແໜ່ງ, ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການການຕະຫຼາດບໍລິສັດ ເອັນຊີຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວໜ້າວຽກລວມ:ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ສະໜັບສະໜູນທຸກວຽກກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຂອງບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດ, ລວມທັງເສີມສ້າງພາບພົດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ, ເຮັດວຽກພາຍໄຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຜູ້ຈັດການການຕະຫຼາດ, ເຊີ່ງມີໜ້າວຽກລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ປະຕິບັດຕາມແຜນສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ໂດຍການຊີ້ນຳຂອງຜູ້ຈັດການ ເຊັ່ນ: ພົບປະ ແລະ ຊອກຫາລູກຄ້າໃໝ່ໆ ແລະ ຊອກຊ່ອງທາງໃນການຂະຫຍາຍຖານທຸລະກິດ. ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ຄູ່ແຂ່ງທຸລະກິດປະເພດດຽວກັັນ ແລະ ຊ່ວຍກະກຽມບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຕະຫຼາດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການສ້າງແຜນສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ທີ່ເໝາະສົມ. ຊອກຂໍ້ມູນໃນການສ້າງແຜນກິດຈະກຳ ສ່ົງເສີມການຕະຫຼາດ. ຊ່ວຍກະກຽມເນື້ອໃນ, ຮູບແບບ ຂອງສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆ ເພື່ອໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: ໃບປິວ, ປ້າຍຕັ້ງໂຕ໊ະ, ເສື້ອ ແລະ ອື່ນໆ. ຊ່ວຍໃນການຈັດ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະກຳທັງໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ ຕາມແຜນສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດລວມຂອງບໍລິສັດ. ສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດ, ພ້ອມທັງສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃນການຕອບຄຳຖາມ ຫຼື ຂໍ້ສົ່ງໃສໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນພາຍນອກ, ໂດຍຜ່ານ Social Network ແລະ ສື່ຕ່າງໆ. ປະຕິບັດໜ້າວຽກອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ຈັດການ. ຖ້າມີຄວາມສາມາດວິເຄາະຕະຫຼາດໄດ້ຍິ່ງເປັນການດີ.ຄວາມສາມາດ: ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ດ້ານການຕະຫຼາດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາວິຊາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຕະຫຼາດ. ສາມາດນຳໃຊ້ MS Office (Word, Excel…) ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ມີທັກຊະໃນການສຳຫຼວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດວິເຄາະຂັ້ນພື້້ຖານ ຍິ່ງເປັນການດີ. ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມອົດທົນ, ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ໄດ້. ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ ຍິ່ງເປັນການດີ.ຜູ້ສົນໃຈສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍສະໝັກງານ ພ້ອມດ້ວຍຊີວະປະຫວັດຂອງທ່ານຜ່ານທາງ email address at: done1987@hotmail.com ຫຼື​ ມາສົ່ງດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງ ​ຕາມທີ່​ຢູ່ ຂອງ ບໍລິສັດ​ ຂ້າງ​ເທິງ ( ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 30/06/2017). ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ​ສາ​ມາດ​ໂທສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ 021-264177 (ຕິດຕໍ່ ນາງ ດອນແກ້ວ)​.
Contact
Contact Name : -
Email : sengdauen6099@gmail.com
Telephone : 021-264177
Operation Time : -
Facebook : -
Website : -
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.