108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ບໍລິສັດ 123Laos Online

ບໍລິສັດ 123Laos Online

N/A Hongkha Village Chanthabouly District

  • All job in this company
  • ການຕະຫຼາດອອນລາຍ ບໍລິສັດ 123Laos Onlineຮັບສະມັກພະນັກງານຕຳແໜ່ງ “ການຕະຫຼາດອອນລາຍ”ເງິນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນ 300 USDໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ວາງແຜນການຕະຫຼາດໃນແພດຟອມອອນລາຍມີຄວາມຊຳນານໃນການໂຄສະນາ Facebook adsຊຳນານເຮັດ Google ads ແລະ SEO (Search Engine Optimization)ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນອອກແບບ content ວີດິໂອ ແລະ ຮູບແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າໄດ້ດີຕິດຕາມຈຳນວນ ແລະ ເພີ່ມຍອດລູກຄ້າອົບຮົມເພື່ອນຮ່ວມງານພາຍໃນທີມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສາມາດຊື່ສານ ແລະ ຕິດຕໍ່ງານໄດ້ດີເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້ເງື່ອນໄຂ:ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປມີປະສົບການມາປະມານໜຶ່ງມີຄວາມຮັບຜີດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ຕົງຕໍ່ເວລາຊຳນານໃນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ Microsoft office ເປັນຢ່າງດີຊຳນານໃນການໃຊ້ Social networkingມີພື້ນຖານເຮັດ graphicໝາຍເຫດ:ເພດຊາຍອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີສົນໃຈຮ່ວມງານຕິດຕໍ່:Tel: 020 99465588Address: ບ້ານ ຮ່ອງຄ້າ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
Contact
Contact Name : N/A
Email : 123Laos.Online@gmail.com
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.