108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Lao ASEAN Hospital (LAH)

Lao ASEAN Hospital (LAH)

Kamphengmeuang Road Donkoi Village Sisattanak District

  • All job in this company
  • ພະຍາບານ (ສຸກເສີນ ແລະ ໄອຊີຢູ) Employment Opportunity Position: Nurse (ER ICU)Lao ASEAN Hospital is a private hospital about to undergo significant growth with the introduction of a comprehensive range of emergency, ICU, surgical and neurology services.Position Description:Provide expert emergency and intensive care nursing skills to the patients at LAHDemonstrate capability in managing emergency and ventilator equipmentAble to provide mobile emergency service in LAH ambulanceProvide training to LAH nurses on the Management of emergency and respiratory requirements of urgent care patientsCarryout of regular nursing orders and general nursing roleQualifications:Must have at least 2-3 years of experience in ER/ICU careMust be proficient in both Lao and English (written and verbal)Possesses a Bachelor of Science Nursing or Nursing Diploma with significant experienceRecent Basic Life Support training certificateRequirements:Updated detailed resume with passport size pictureOriginal qualifications award for. Nursing degree or DiplomaEvidence of nursing registration in country of nursing educationQualification transcriptCertificate of EmploymentsCertificate of Trainings and SeminarsBenefits:Working with a diverse, well established teamOpportunity to expand skills and experience all aspects of hospital care eg. ER/High Dependancy and OTFlexible salary negotiationCandidates are requested to send their application via email to ea_ceo@laoaseanhospital.la along with the scanned copy of all Educational & Experience certificates, one copy of CV & one recent passport size photo quoting the title of the post by Sunday 12th July 2020. Hard copy can also be submitted by addressing to Executive Assistant to CEO.ໂອກາດໃນການຈ້າງງານຕຳແໜ່ງ: ພະຍາບານ (ສຸກເສີນ ແລະ ໄອຊີຢູ)ໂຮງໝໍ ລາວ-ອາຊຽນ ແມ່ນໂຮງໝໍເອກະຊົນທີ່ກຳລັງຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ສຳຄັນ ດ້ວຍການແນະນຳການບໍລິການທີ່ສົມບູນແບບດ້ານສຸກເສີນ, ໄອຊີຢູ (ICU), ຜ່າຕັດ ແລະ ລະບົບປະສາດ.ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງ:ສະໜອງທັກສະຄວາມຊຽວຊານການພະຍາບານສຸກເສີນ ແລະ ທັກສະການດູແລຄົນເຈັບໜັກທີ່ LAHສະແດງຄວາມສາມາດໃນການຈັດການອຸປະກອນສຸກເສີນ ແລະ ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈສາມາດໃຫ້ບໍລິການສຸກເສີນເຄື່ອນທີ່ໃນລົດພະຍາບານຂອງ LAHຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະຍາບານ LAH ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຕ້ອງການສຸກເສີນ ແລະ ທາງດ້ານການຫາຍໃຈຂອງຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການການດູແລດ່ວນປະຕິບັດຄຳສັ່ງການພະຍາບານເປັນປະຈຳ ແລະ ບົດບາດພະຍາບານທົ່ວໄປຄຸນນະວຸດທິ:ຕ້ອງມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ປີໃນການເບິ່ງແຍງສຸກເສີນ/ໄອຊີຢູ (ICU)ຕ້ອງມີຄວາມເກັ່ງດ້ານພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ (ຂຽນ ແລະ ເວົ້າ)ມີໃບປະກາດສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີ ຫຼື ຊັ້ນສູງດ້ານແພດສາດ ຫຼື ພະຍາບານສາດພ້ອມກັບປະສົບການທີ່ໜ້າສົນໃຈມີໃບປະກາດການຝຶກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການ:ມີຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ລະອຽດສະບັບຫຼ້າສຸດ ພ້ອມດ້ວຍຮູບຖ່າຍຂະໜາດໜັງສືຜ່ານແດນມີໃບປະກາດປະລິນຍາຕີ ຫຼື ຊັ້ນສູງສະບັບຈິງມີຫຼັກຖານການຂື້ນທະບຽນພະຍາບານໃນປະເທດຂອງການສຶກສາພະຍາບານມີໃບຄະແນນຈົບການສຶກສາມີໃບຢັ້ງຢືນການຜ່ານງານມີໃບຢັ້ງຢືນການຝືກອົບຮົມ ແລະ ສຳມະນາຕ່າງໆຜົນປະໂຫຍດ:ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທີມງານທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ມີການສ້າງຕັ້ງທີ່ດີມີໂອກາດທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໃນທຸກໆດ້ານຂອງການເບິ່ງແຍງໃນໂຮງໝໍເຊັ່ນ: ການພະຍາບານດ້ານສຸກເສີນ, ຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການເພີ່ງພາອາໄສສູງ, ແລະ ຫ້ອງຜ່າຕັດມີການເຈລະຈາດ້ານເງິນເດືອນທີ່ເໝາະສົມຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງສົ່ງໃບສະໝັກຂອງພວກເຂົາຜ່ານທາງອີເມວ ea_ceo@laoaseanhospital.la ພ້ອມກັບສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການທັງໝົດ, ໃບສຳເນົາ CV 1 ໃບ ແລະ ຮູບຖ່າຍຂະໜາດໜັງສືເດີນທາງ ພ້ອມໃສ່ຊື່ຫົວຂໍ້ຂອງການປະກາດນີ້ພາຍໃນ ວັນອາທິດ, 12 ກໍລະກົດ 2020. ສຳເນົາແຂງສາມາດຍື່ນໄດ້ໂດຍການຈ່າໜ້າຊອງເຖິງ ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ ທ່ານປະທານຫົວໜ້າບໍລິຫານ.
Contact
Contact Name : N/A
Email : jillian.davidson5@gmail.com
Telephone : 021 330 374-5; 021 330 445-7
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.