108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Power Development Company

Power Development Company

Dongpaina Road Saphanthong Village Sisattanak District

  • All job in this company
  • Executives Support Officer ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານພະລັງງານຈາກຕ່າງປະເທດ, ເປັນບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບ ແລະ ເປັນບໍລິສັດນຳຫນ້າໃນການໃຫ້ບໍລິການດ້ານພະລັງງານຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນດູຈີນ ແລະ ອາຊຽນ. ປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການປະຈຳ ສປປລາວ ເຊີ່ງມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານເພື່ອມາປະຕິບັດວຽກງານກັບພວກເຮົາດັ່ງລຸ່ມນີ້:1. Executives Support Officer (1 Position)Job Description Provide coordination support to executive, management and project team.Be able to prepare official documents, reports, notices for the company.Supply and Sourcing office supply, accommodation and other travel arrangement for executives and the company.Prepare necessary documents for purchase and payment processes according to company’s regulations.Perform other assignment tasks.QualificationMale/Female age 20-35Bachelor degree in any related field (Finance, Accounting, Economics or Business Administration is preferred)Mature MannerGood Communication and Coordination SkillsProficient in EnglishGood Manner and AppearanceGood Computer Skills (Typing, E-mail respond, MS Office)ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງໃບສະຫມັກພ້ອມດ້ວຍ CV ມາທີ່ powerproject.laos@gmail.com ພາຍໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2019 ນີ້ (Short Candidates will be Called for Interview Only)
  • ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຝ່າຍບໍລິຫານ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານພະລັງງານຈາກຕ່າງປະເທດ, ເປັນບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບ ແລະ ເປັນບໍລິສັດນຳຫນ້າໃນການໃຫ້ບໍລິການດ້ານພະລັງງານຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນດູຈີນ ແລະ ອາຊຽນ. ປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການປະຈຳ ສປປລາວ ເຊີ່ງມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານເພື່ອມາປະຕິບັດວຽກງານກັບພວກເຮົາດັ່ງລຸ່ມນີ້:1. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຝ່າຍບໍລິຫານ (1 ຕຳແຫນ່ງ)ລາຍລະອຽດຂອງວຽກກະກຽມເອກະສານການເບີກຈ່າຍແລະຂໍອະນຸມັດຕ່າງໆ ການເງິນ, ບັນຊີ,ຈັດຊື້ ແລະວຽກງານບຸກຄະລາກອນປະສານງານແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມາຕິດຕໍ່ວຽກງານກັບບໍລິສັດກະກຽມແລະເກັບມ້ຽນເອກະສານພາຍໃນຫ້ອງການຄວບຄຸມການເບີກຈ່າຍອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ອື່ນໆ ມອບ ໝາຍຄຸນວຸດທິຊາຍຫລືຍິງອາຍຸ 20-35 ປີລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນທຸກສາຂາ (ໂດຍສະເພາະຂະແຫນງ ບັນຊີ, ການເງິນ, ເສດຖະສາດ ຫລືການບໍລິຫານທົ່ວໄປ)ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວສາມາດສື່ສານເປັນພາສາ ອັງກິດໄດ້ລະດັບດີມີບຸກຂະລິຂະພາບແລະມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີມີທັກສະໃນການນຳໃຊ້ໂປແກຼມ Microsoft Office (Word, Excel)ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງໃບສະຫມັກພ້ອມດ້ວຍ CV ມາທີ່ powerproject.laos@gmail.com ພາຍໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2019 ນີ້ (Short Candidates will be Called for Interview Only)
Contact
Contact Name : N/A
Email : powerproject.laos@gmail.com
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.