108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Delivery Hero (Lao) Sole Co., Ltd (foodpanda Laos)

Delivery Hero (Lao) Sole Co., Ltd (foodpanda Laos)

Unit 01 Asian Road Thongkhankham Village Chanthabouly District

  • All job in this company
  • Area Manager Delivery Hero (Lao) Sole., Ltd (foodpanda Laos)ຕ້ອງການ Area Manager 1  ຕຳແໜ່ງ  ປະຈຳເມືອງຊຳເໜືອ  ແຂວງຫົວພັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ກຳລວມທຸກວຽກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂອດການບໍລິການວາງແຜນ ແລະ ລາຍງານ ແຜນການເຮັດວຽກຫາຜູ້ຈັດການປະຈຳສຳນັກງານໃຫຍ່ສົ່ງເສີມວຽກງານຝ່າຍຂາຍ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງໄວ້ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:ສຳເລັດການສືກສາປະລິນຍາຕີສາຂາ ການຕະຫຼາດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີປະສົບການກ່ຽວຂ້ອງໃນດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ ການຕະຫຼາດ ການຂາຍ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດສາມາດນຳໃຊ້ Email ແລະ Microsoft Excel, Word , Power point ໄດ້ເປັນຢ່າງດີສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ມີທີ່ພັກອາໄສຢູ່ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນສະຫວັດດີການ:ມີເງິນເດືອນພື້ນຖານມີເງິນ KPI ຕາມເປົ້າທີ່ເຮັດໄດ້ມີປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ-ອຸປະຕິເຫດສ່ວນຫຼຸດສຳລັບພະນັກງານທຸກໆເດືອນມີ product ຈາກບໍລິສັດໃຫ້ຕາມໂອກາດຕ່າງໆມີການເທຣນນິ່ງທີ່ກ່ຽວຂອງກັບໜ້າວຽກຢູ່ສະເໝີຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ເປັນພາສາອັງກິດມາທີ່ເມວ recruitment@foodpanda.la
  • ພະນັກງານປະສານງານຝ່າຍຂາຍ (Sales Representative) Delivery Hero (Lao) Sole., Ltd (foodpanda Laos) ຕ້ອງການ ພະນັກງານປະສານງານຝ່າຍຂາຍ (Sales Representative) 1 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳເມືອງຊຳເໜືອ  ແຂວງຫົວພັນ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ຊອກຫາຮ້ານຄ້າ-ຮ້ານອາຫານ ໃຫ້ເຂົ້າມາເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດກັບບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຄຳແນະນຳໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າ-ຮ້ານອາຫານຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງການເຊັນສັນຍາສົ່ງເສີມລາຍຮັບຂອງຮ້ານຄ້າ-ຮ້ານອາຫານໃຫ້ດີຂື້ນເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:ສຳເລັດການສືກສາຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີສາຂາ ການຕະຫຼາດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີປະສົບການກ່ຽວຂ້ອງໃນດ້ານການຂາຍ, ພົວພັນກັບຮ້ານຄ້າ-ຮ້ານອາຫານມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດສາມາດນຳໃຊ້ Email ແລະ Microsoft Excel, Word , Power pointສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ສາມາດເລີ່ມວຽກໄດ້ທັນທີຫຼັງຈາກແຈ້ງຜົນສຳພາດເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີທີ່ພັກອາໄສເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນມີພາຫະນະທຽວການເປັນຂອງຕົນເອງສະຫວັດດີການ:ມີເງິນເດືອນພື້ນຖານມີເງິນຄອມມິດຊັ່ນຕາມເປົ້າທີ່ເຮັດໄດ້ມີປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ-ອຸປະຕິເຫດສ່ວນຫຼຸດສຳລັບພະນັກງານທຸກໆເດືອນມີ product ຈາກບໍລິສັດໃຫ້ຕາມໂອກາດຕ່າງໆມີການເທຣນນິ່ງທີ່ກ່ຽວຂອງກັບໜ້າວຽກຢູ່ສະເໝີຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ເປັນພາສາອັງກິດມາທີ່ເມວ recruitment@foodpanda.la
  • Key Account Executive - Shop Delivery Hero (Lao) Sole Co., Ltd (foodpanda Laos)Unit 01 Asian Road, Sidamduan Village,Chanthabouly District, Vientiane Lao PDRPosition: Key Account Executive - ShopSection: Commercial DepartmentLocation: Vientiane CapitalContract type: PermanentType of Employment: Full TimeDo you love food and convenience put together? Then you just might love foodpanda.foodpanda is the leading, on-demand food delivery company starting its operations in Laos, bringing thousands of your best loved restaurants online into your home or office - fast! We’re all about bringing on the smartest talents as we continue to grow with an “all hands on deck” environment and hire those who can thrive in a startup culture.We’re looking for a highly-driven and motivated Key Account Executive - Shop. If you are looking for a place where you can gain hands-on exposure and have direct impact, then this may be the place for you!Key Responsibilities:Manage and expand relationships with existing clients and proactively identify further new business opportunitiesAchieve and exceed on weekly and monthly KPIsMaintain and grow the revenue and gross profit of each accountKeep the platform fresh by implementing creative marketing initiativesConstruct and negotiate commercial offers which meet expectations of foodpanda, business partners and customersWork with internal support functions to ensure that every deal that goes live on the platform meets quality standardsStrong knowledge of all aspects of the foodpanda business model and the online food ordering marketRequirements:Minimum Bachelor degree in business or related fieldAt least 1 year of experience in Sales or Account Management (fresh grads will be considered)Social character with a positive attitude towards new challenges and a hands-on mentalityStrong analytical skills with structured problem-solverIndependent, hardworking and confident self-starterLao National only with fluency in written & verbal communication skills in EnglishWhat we offer:Attractive SalarySSO ContributionAccident- Health InsuranceEmployee discount codesFlexible Working HoursAnnual leave, business leave, bereavement leave, birthday leaveRegular company and team eventsInterested applicants who have qualification and work experiences for this position, please submit your updated CV and cover letter to HR Department by e-mail:  recruitment@foodpanda.la  Tel: 02076687976Note:This role is not involved Finance or Accounting, please read key responsibilities clearly.Only short-listed candidates will be contacted for an interview.
Contact
Contact Name : N/A
Email : recruitment@foodpanda.la
Facebook : https://www.facebook.com/deliveryhero/
Website : https://www.deliveryhero.com/
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.