108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Sailomyen Cafe & Hostel

Sailomyen Cafe & Hostel

N/A Saiylom Village Chanthabouly District

  • All job in this company
  • Receptionist(ຊາຍ) ຕຳແໜ່ງReceptionistໂມງເຮັດວຽກ05:00 PM – 07:00 AM ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ຮັບຕ້ອນລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ພາຍໃນໂຮງແຮມຕິດຕາມການສັ່ງຈອງໂຮງແຮມ Booking & AgodaCheck in & Check outຕ້ອງຮັກສາເງີນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ເຮັດລາຍງານໃຫ້ທີມຕໍ່ໄປເບີ່ງວຽກໂດຍລວມຂອງ Receptionistປະກອບເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າເຂົ້າໃນຖານລະບົບໃນກໍລະນີລູກຄ້າໂທມາຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອ ຕ້ອງຮູ້ຈັກແກ້ໄຂສະຖານະການ ແລະ ວຽກອື່ນໆທີ່ຫົວໜ້າມອບໜາຍໃຫ້.ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ:ເພດ: ຊາຍອາຍຸ: 20 – 30 ປີວຸດການສຶກສາ: ຈົບມໍ 7 ຂື້ນໄປປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຜ່ານມາ 1 ປີມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ: ລະດັບກາງ - ດີມີຄວາມກະຕື້ລືລົ້ນ ພ້ອມທີ່ຈະສູ້ກັບວຽກ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການໃຊ້ລະບົບ Word & Excelເປັນຄົນທີ່ພ້ອມຈະຮຽນຮູ້ສີ່ງໃໜ່ໆສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນພື້ນຖານ    1.300.000 LAKSailomyen Cafe & Hostel ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດເຮັດກ່ຽວກັບຫັຍງ: ເປັນຄາເຟ່ ແລະ ເຮືອນພັກບ້ານ ສາຍລົມ ,ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ,ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ບ່ອນປະຈຳການ: ບ້ານສາຍລົມຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່: ເອື້ອຍ ຊັ້ນນີເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 58017777Emai: sprakaiseng@gmail.com
Contact
Contact Name : N/A
Email : sprakaiseng@gmail.com
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.