108jobs
Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.
ADDRESS
Thangon Road Saythani Disctrict 14
CONTACT
Tel. : 021-781-000
E-mail : recruitment@laoscoke.com
SHARE
ABOUT COMPANY

ລິສັດລາວໂຄຄາ - ໂຄລາບ໊ອຕຕລິງຈໍຳກັດ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຜ່ານມາ 1 ປີກວ່າ ເແລ້ວ. ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການຜະລິດສິນຄ້າ, ການຂາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການກະຈາຍສິນຄ້າ ທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກໃນຕະຫຼາດຂອງປະເທດລາວເຊັ່ນ: ໂຄຄາ-ໂຄຄາ, ແຟນຕ້າ, ສະໄປ໌ທ, ນ້ຳໝາກໄມ້ມິນິດເມດ, ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ. ບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ເລີ່ມທຸລະກິດໃໝ່ ແລະ ເປັນທີມງານລຸ້ນໃໝ່ ແລະ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຍັງສະເໜີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ມີລາງວັນ, ຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຖືເປັນໂອກາດທີ່ດີ ທີ່ຈະໄດ້ມາຮ່ວມງານນຳບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າ.

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.